Nieuw overeenkomst getekend met ROC De Leijgraaf

ROC De Leijgraaf en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ILS en het iXperium/Centre of Expertise leren met ict) hebben een nieuw overeenkomst getekend voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2023. Hiermee is de succesvolle samenwerking die gestart is in 2015 verlengd.

Met dit samenwerkingsverband willen de partijen duurzaam samenwerken aan onderwijs waarin ict efficiĆ«nt en effectief wordt ingezet. ROC De Leijgraaf, HAN ILS en iXperium/CoE werken samen aan het thema leren en lesgeven met ict en de ontwikkelingen ervan door zich te richten op de  praktijkontwikkeling en professionalisering van docenten en lerarenopleiders. Daarnaast wordt er kennis ontwikkeld in het domein leren met ict; over wat werkt, voor wie en waarom.

Concreet werken de partijen de komende vier jaar samen aan de volgende activiteiten:

  1. Monitoring leren en lesgeven met ict: Om de effecten van de inspanningen in het kader van leren en lesgeven met ict te meten, wordt een gestandaardiseerde monitor afgenomen over de competenties van docenten en instructeurs op het gebied van leren en lesgeven met ict. Dit betreft een herhaalde afname. De eerste monitor is afgenomen in 2016.
  2. iXperium designteams: Hier gaan docenten met een eigen praktijkvraagstuk aan de slag samen met een onderzoeker, een lerarenopleider, studenten en experts om ict-rijke leerarrangementen te ontwerpen en te onderzoeken.
  3. iXperium Oss laboratorium: Hiervoor wordt een kwaliteitskader voor de activiteiten opgesteld in nauw overleg met iXperium/CoE.
  4. Professionalisering leren en lesgeven met ict: De professionalisering die met de Leij Academie is opgezet, wordt doorontwikkeld in vormen van formeel en niet formeel leren. Ook wordt onderzocht of professionaliseringsactiviteiten geaccrediteerd kunnen worden voor het lerarenregister.
  5. Regionale bedrijfsleven: Het regionale bedrijfsleven wordt meer betrokken bij de ontwikkelingen rondom leren en lesgeven met ict. Enerzijds omdat daar dezelfde professionaliseringsbehoefte is wat betreft ict-geletterdheid. Anderzijds omdat bedrijven vaak kennis in huis hebben die in het ROC ontbreekt en die gebruikt kan worden bij het actueel houden van de opleidingen.