Nieuwe versie VR Intake

Deze week testen docenten, studenten en ondersteuners de nieuwe versie van VR Intake, de VR-toepassing waarmee studenten worden voorbereid om zelf een intakegesprek te voeren. Ze oefenen in deze toepassing door een gesprek te voeren met een virtuele client.

Woensdagmiddag zitten er twintig personen in iXperium Health met een VR-bril op. Ze zijn allemaal in gesprek met de nieuwe versie van onze virtuele client Max. Dit zijn testers die kijken hoe de nieuwe versie van VR Intake werkt en ze vertellen wat ze daar van vinden.

De eerste versie van deze VR-toepassing is door zo’n 1600 studenten gespeeld. Afgelopen periode heeft student Yrsa Niels de data van de gespeelde games geanalyseerd. Op basis van deze inzichten en op basis van feedback van docenten, studenten en technisch bouwers is er een nieuwe versie van de VR Intake ontwikkeld. In september wordt deze ingezet bij een groep van 250 studenten die meedoen met een onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van VR in onderwijs.

Wat kon er dan beter?

Uit de logboekdata blijkt dat Max soms geen antwoord geeft of een antwoord dat voor de speler verwarrend is. De spraakherkenning herkent bijvoorbeeld het woord waar en geeft dan antwoord. Maar dan geeft hij bij alle waar-vragen hetzelfde antwoord (waar woon je, waar werk je etc). Soms gaf hij ook een antwoord wat spelers niet begrepen.

Een ander voorbeeld zijn waarom-vragen. De game is zo opgezet dat Max niet reageert op de waarom-vragen. Waarom-vragen impliceren vaak dat iemand zich moet verdedigen. In een intakegesprek kun je beter een andere vraag stellen. Vraag bijvoorbeeld liever niet Waarom drink je zoveel alcohol maar wel Wat doet het met jou dat je iedere dag alcohol drinkt. In de eerste versie reageerde Max op waarom-vragen met huh. Dat herkenden of begrepen de spelers vaak niet en dan gingen ze maar door. In de nieuwe versie reageert Max wat geïrriteerd en kun je als speler aan zijn gedrag herkennen dat je je vraag misschien anders kunt stellen. In de nieuwe versie laat Max ook non-verbaal gedrag zien waar een speler op kan reageren. Daardoor kun je er beter op reageren en kijken hoe je zijn vertrouwen weer terug kunt winnen.

Een derde voorbeeld van een aanpassing is het laten vallen van stiltes. Bij de vaardigheid luisteren hoort ook dat je stiltes kunt laten vallen en dat je als vragensteller bij een stilte niet meteen doorgaat met vragen. In de eerste versie gaf Max direct antwoord, maar echte mensen doen dat vaak niet. In de nieuwe versie reageert Max niet meteen op alle vragen maar soms denkt Max even na, of kijkt hij in een stilte verdrietig of geërgerd. De speler kan op deze feedback reageren. De testers gaven aan dat ze hier ook echt mee geholpen zijn.

Een laatst verbetering is dat als het gesprek goed loopt je Max ook ziet ontspannen, zowel in de uitdrukking in zijn gezicht als in zijn lichaamshouding. De VR-toepassing wordt hiermee steeds levensechter.

Wat komt uit de test?

De uitkomsten van de test zijn veelbelovend. Bijna alle testers geven aan dat ze de VR Intake een waardevolle communicatie-oefening vinden om zich voor te bereiden op een intakegesprek en dit te kunnen oefenen. 85% voelt zich beter voorbereid om de psychische gesteldheid van een client te kunnen bespreken. En 75% gaf aan dat ze door deze oefening zich beter voorbereid voelen op het non-verbale gedrag van een client.

Vervolgonderzoek

In september gaat een groep van 250 studenten Verpleegkunde VR Intake spelen in het kader van een vervolgonderzoek. Hierin kijken onderzoekers wat de meerwaarde is van VR Intake in hbo-onderwijs.