NOLAI Referentiekader

Onlangs verscheen het eerste magazine van het Nationale OnderwijsLab AI (NOLAI) over AI in onderwijs. Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) onderzoekt de kansen die AI kan bieden voor het onderwijs en hoe deze benut kunnen worden. De focus ligt hierbij op: wat weten we al, wat kunnen we al en wat willen we op het gebied van slimme technologie? Co-creatie met scholen, wetenschappers en bedrijven zijn een belangrijk vertrekpunt met als uiteindelijke doel: het leveren van een bijdrage aan een verantwoorde inzet van AI in het onderwijs. Vanuit het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is associate lector Pierre Gorissen verbonden aan NOLAI. Bovendien is iXperium een belangrijke partner in het NOLAI-netwerk.

Het referentiekader bevat uitleg over wat precies verstaan wordt onder slimme technologie en welke mogelijkheden momenteel al benut worden (en welke nog niet). Dat gebeurt aan de hand van vijf focusgebieden: pedagogiek & didactiek, opleiden & professionaliseren, AI-technologie, ethiek en duurzame data. Er worden voorbeelden genoemd van de meest gebruikte AI-toepassingen in het Nederlandse basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en er wordt ingegaan op de vragen die leven in het onderwijs met betrekking tot het (verantwoord) gebruik van AI.

Ook de samenwerking binnen NOLAI tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven komt aan bod. Er wordt antwoord gegeven op de vraag waarom een gedeelde taal over AI in het onderwijs belangrijk is om het gesprek tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te kunnen voeren en de tien co-creatieprojecten die gestart zijn waarin scholen, onderzoekers en bedrijven samenwerken aan AI-toepassingen.

Tot slot is er aandacht voor de uitdagingen die er nog leven op het gebied van onderwijs met AI en de thema’s waar NOLAI zich de komende jaren mee bezig zal gaan houden.

Download hier het referentiekader.