Tip van mediamentor Sjaak

Oei! De klas in beeld… Veilig gebruikmaken van video in je les.
Met lesgeven op afstand of hybride onderwijs breid jij jouw klaslokaal uit naar een digitale ruimte. Maar hoe deel jij je digitale klaslokaal veilig?

Het lesgeven via een live videoverbinding of met behulp van vooraf opgenomen videolessen brengt ook risico’s met zich mee. Let op de AVG regels rond de privacy wetgeving, maak goede afspraken met je collega’s en leerlingen en wees transparant naar de ouders.

Laat duidelijk zien hoe jullie hier mee om gaan, om veel problemen te voorkomen. Denk hierover na, probeer incidenten te voorkomen voordat het te laat is. Houd rekening met de wetgeving portretrecht.

Handige informatie en tips vind je op de site van lesopafstand.nl. Hier kun je ook de poster met belangrijke tips en aandachtspunten downloaden. Deel de poster met je collega’s en ga met elkaar in gesprek over het cameragebruik in de les. Ook vind je hier de privacy-quickscan, waar een overzicht staat van de belangrijkste privacy-kenmerken van verschillende applicaties als het gaat om leerlinggegevens.

Meer informatie? Bekijk de site en het filmpje hieronder

Videobellen met leerlingen? Tips voor een goede aanpak vind je hier!