AI in het Travel-onderwijs bij Deltion 

Wat is de vraag van het designteam? 

Het designteam van de opleiding Travel van Deltion wil graag onderzoeken hoe generatieve AI op een goede manier ingezet kan worden in het onderwijs van de opleiding. Door gebruik te maken van generatieve AI als hulpmiddel voor studenten bij het maken van opdrachten, hoopt de opleiding studenten beter te kunnen voorbereiden op de toekomst, het beroep en de maatschappij. Het idee is dat door het integreren van het werken met generatieve AI de studenten digitaal geletterder worden en hun kritische denkvaardigheden verder ontwikkelen. 

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan? 

Het designteam komt regelmatig bij elkaar, ongeveer eens per twee weken. Tijdens deze bijeenkomsten is er als eerste kennisgemaakt en een verkenning gedaan van het probleem. Daarna is een eerste voorzet gedaan voor een conceptversie van een werkhypothese. Tussendoor hebben de deelnemers al een paar verkennende gesprekken gevoerd met studenten, collega’s en de stagecoördinator van de opleiding om zo veel mogelijk verschillende perspectieven op het onderwijs en de plek van AI daarbinnen mee te nemen. Op dit moment is het team bezig met het verder verzamelen en verkennen van literatuur en informatie. Op basis daarvan gaat het team de komende periode de werkhypothese verder aanscherpen.