Belevingsgericht leren met nieuwe technologie bij Graafschap College

Welke vraag had het Graafschap College?

Vanuit de gedachte ‘in de beleving leer je meer’ onderzocht dit iXperiumdesignteam in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie en het leerrendement. Nieuwe technologieën, zoals bedrijfssimulaties, serious gaming of andere interactieve lesvormen, kunnen studenten in staat stellen om in relatief korte tijd in een veilige omgeving werkervaringen op te doen die de basis vormen voor een interactief leerproces in de klas. De praktijkvraag is: in welke mate kan meer belevingsgericht leren op school/in de klas bijdragen aan een positief leerresultaat, gelet op motivatie, duurzame kennis- en vaardighedenverwerving en transfer?

Wat heeft het designteam gedaan?

Het beoogde leerarrangement is gericht op het ontwikkelen van een realistische beroepssituatie die een student kan ervaren in de klas als basis voor interactieve lesvormen. In eerste instantie voor alle niveaus binnen verschillende vakgebieden binnen het MBO, maar het uiteindelijke leerarrangement is gericht op het gebied waar het onderwijs zich richt op dementerenden, dat in verschillende opleidingen speelt. Het designteam is begonnen met het verzamelen van informatie. Daarbij is onder andere gekeken naar een eerder designteam van De Leijgraaf, dat op het gebied van Virtual Reality al veel stappen heeft gezet. Er is contact geweest met experts van het Saxion VR lab en daarnaast heeft VRinSchool voor de leden van het designteam een training verzorgd in het gebruik van 360-graden-video in combinatie met VR om de technologische mogelijkheden te kunnen verkennen. Er is literatuur verkend over onderwerpen als betekenisvol leren, ervaringsleren, beleven in VR, deep learning, en emotie in combinatie met geheugen en hoe dit fysiologisch werkt. Ook heeft het team een conferentie over gamification bijgewoond.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Op basis van literatuuronderzoek, gesprekken, expertinterviews, een design thinking-sessie met het werkveld en docenten van het Graafschap College en brainstormsessies in het designteam zijn ontwerpeisen opgesteld. Het ontwerp is een virtuele omgeving waarin een student een praktijksituatie kan beleven. Daarbij hoort een docentenhandleiding waarin beschreven staat hoe je de virtuele beleving van de studenten goed aan het leren op school/in de klas en aan de praktijksituatie kan koppelen.

De aankomend zorgverlener bevindt zich in de verbeelde praktijksituatie tijdens een lunch in een kleinschalige woongroep van een psychogeriatrische afdeling.  Aan tafel zitten een aantal zorgvragers met dementie en een vrijwilliger. Elke zorgvrager inclusief zijn handelen aan tafel geeft mogelijkheden en soms ook de noodzaak om in te grijpen door de zorgverlener. De zorgverlener kan alle scripts (elke zorgvragersituatie) spelen door een aantal keuzes te maken in de virtuele leeromgeving. Daarnaast is het wenselijk om als zorgverlener ook het geheel te kunnen overzien: bij welke zorgvrager moet je als eerste ingrijpen als je je tijd maar één keer kunt besteden?

De scripts per zorgvrager worden uitgewerkt in samenwerking met zorgexperts. Het doel is om uiteindelijk een document te maken waarmee een game engineer een virtuele leeromgeving kan programmeren. De verbindingen met deze game engineer worden via StraX gelegd, daar is namelijk ruimte om dit samen verder uit te werken in een te realiseren prototype.

De infographic over het leerarrangement

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.