Belevingsgericht leren met nieuwe technologie bij Graafschap College

Welke vraag heeft het Graafschap College?

Vanuit de gedachte ‘in de beleving leer je meer’ onderzoekt dit iXperium designteam in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie bij BOL-studenten positief kan bijdragen aan de motivatie en het leerrendement. Nieuwe technologieën, zoals bedrijfssimulaties, serious gaming of andere interactieve lesvormen, kunnen studenten in staat stellen om in relatief korte tijd in een veilige omgeving werkervaringen op te doen die de basis vormen voor een interactief leerproces in de klas. De praktijkvraag is: In welke mate kan meer belevingsgericht leren op school/in de klas bijdragen aan een positief leerresultaat, gelet op motivatie, duurzame kennis- en vaardighedenverwerving en transfer?

Wat doet het designteam?

Het beoogde leerarrangement is gericht op het ontwikkelen van realistische beroepssituaties die een student kan ervaren in de klas als basis voor interactieve lesvormen. In eerste instantie richt het designteam zich op de opleiding Verpleegkunde, maar het uiteindelijke leerarrangement is gericht op alle vakgebieden binnen het MBO. Het designteam is begonnen met het verzamelen van informatie. Daarbij is gekeken naar een eerder designteam van De Leijgraaf, dat op het gebied van Virtual Reality al veel stappen heeft gezet. Daarnaast heeft VRinSchool voor de leden van het designteam een training verzorgd in het gebruik van 360-graden-video in combinatie met VR om de technologische mogelijkheden te kunnen verkennen. Er is literatuur verkend over onderwerpen als betekenisvol leren, ervaringsleren, beleven in VR, deep learning, en emotie in combinatie met geheugen en hoe dit fysiologisch werkt. Ook heeft het team een conferentie over gamification bijgewoond. De volgende stap is het opstellen van ontwerpeisen voor het te ontwikkelen ict-rijke leerarrangement.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.