Betekenisvol leren met devices bij De Driemaster en Het Kleurrijk

Wat was de vraag van de Driemaster en Het Kleurrijk?

Basisscholen De Driemaster en Het Kleurrijk werken met verschillende devices (chromebooks in de bovenbouw, tablets in de onderbouw). De leraren zien de aanwezigheid van de devices als een kans om het onderwijs te verrijken en het leren te verdiepen: de devices kunnen bijdragen aan het meer betekenisvol leren. Ook kunnen de devices gebruikt worden om meer diversiteit in werkvormen te bieden (bevorderend voor de motivatie van leerlingen), en meer in te spelen op verschillen tussen leerlingen (bijv. wat betreft niveau of werkvorm). Devices kunnen ook worden ingezet om de taak-werkhouding bij taal en rekenen te verbeteren. De ontwerpvraag luidde: Hoe (her)ontwerpen we betekenisvolle leeractiviteiten/leerarrangementen waarbij leerlingen op een betekenisvolle manier gebruik maken van devices?

Het designteam heeft zich de volgende doelstellingen gesteld:

1.          Door middel van betekenisvolle leerarrangementen met ict ervoor zorgen dat leerlingen meer betrokken zijn bij de leerstof, dat ze beter weten waarom ze iets leren, en dat daarmee de leerresultaten verbeteren.

2.          Collega’s op school stimuleren om ook zelf betekenisvolle leerarrangementen met ict te ontwerpen voor hun leerlingen en deze uit te voeren.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het iXperium designteam is aan de slag gegaan met literatuuronderzoek en ontwikkelde ontwerpeisen voor de leerarrangementen. Op basis van deze eisen zijn meerdere betekenisvolle leerarrangementen ontwikkeld voor verschillende leerdoelen, waarin een variëteit aan ict-toepassingen wordt gebruikt. Zo is er een leerarrangement ontwikkeld rond het leerdoel rekenen met schaal, waarin leerlingen hun eigen droomkamer gingen ontwerpen. Hierbij werd gewerkt met www.floorplanner.com om een 3D-weergave van de kamer te maken en de maten en verhouden te kunnen checken. Vervolgens moesten leerlingen de kamer en alle meubels op schaal in elkaar knutselen.

De verschillende leerarrangementen zijn uitgeprobeerd en herontworpen op basis van deze ervaringen. De lessen zijn geëvalueerd met leraren en leerlingen. Over het algemeen zorgden de leerarrangementen voor grotere betrokkenheid, zelfstandigheid en creativiteit bij de leerlingen. De leerlingen vonden het erg leuk om al spelend te leren.

Dit iXperium designteam was onderdeel van het Tablio-project. Bekijk hier het filmpje dat de leden van het designteam maakten over hun ervaringen. Op de site van het designteam vind je alle verschillende leerarrangementen.