Digitaal mindmappen in een open leersituatie bij de Julianaschool

De (hoog)begaafde leerlingen van de Julianaschool toonden weinig motivatie en betrokkenheid tijdens het geschiedenisonderwijs. Het team wilde weten of ict mogelijkheden biedt om leerlingen in het algemeen maar ook specifiek (hoog)begaafde leerlingen meer te motiveren tijdens zaakvakken.