Een digitaal portfolio voor metacognitieve vaardigheden bij De Regenboog

Wat is de vraag van De Regenboog?

Binnen de Leonardo-afdeling van De Regenboog is er een ontwikkeling gaande richting meer zelfregie en eigenaarschap bij de leerlingen. Daarbij hecht de school veel waarde aan het ontwikkelen van executieve functies (EF) van leerlingen. In een eerder designteam binnen de Regenboog is een leerarrangement ontworpen waarin leerkrachten samen met leerlingen rubrics samenstellen voor de ontwikkeling van executieve functies, leerlingen bewijsmateriaal verzamelen voor het behalen van een bepaald niveau van een executieve functie, leerlingen elkaar feedback geven en leerlingen vervolgdoelen kunnen formuleren. Om hierop voort te bouwen is een tweede designteam gestart, waarin de focus ligt op het samenstellen van een digitaal portfolio waarin leerlingen zelf hun voortgang op executieve functies en metacognitieve vaardigheden kunnen volgen en weten wat voor stappen zij kunnen zetten om zich hierin te ontwikkelen.

Wat doet het designteam?

Het designteam heeft bestaande applicaties voor een digitaal portfolio verkend. Er is contact geweest met verschillende aanbieders en met twee scholen die al gebruik maken van een digitaal portfolio. Verder hebben de leraren zich verdiept in mogelijke werkvormen bij het aanleren van metacognitieve vaardigheden en executieve functies. Hierbij zijn inzichten opgedaan over de manier van feedback geven bij metacognitieve vaardigheden, en is gekeken naar mogelijke metaforen voor het aanleren van executieve functies. Met behulp van de toolkit Verkenning Digitaal Portfolio hebben de leraren in kaart gebracht wat zij zoeken in een digitaal portfolio. Met deze wensen op een rijtje gaat het designteam verder op zoek naar een passende tool en wordt deze ingericht om ontwikkelstappen voor metacognitieve vaardigheden in beeld te brengen voor leerlingen en hen meer zelfregie te geven in het ontwikkelproces.