Een digitaal portfolio voor metacognitieve vaardigheden bij De Regenboog

Wat was de vraag van De Regenboog?

Binnen de Leonardo-afdeling van De Regenboog is er een ontwikkeling gaande richting meer zelfregie en eigenaarschap bij de leerlingen. Daarbij hecht de school veel waarde aan het ontwikkelen van executieve functies (EF) van leerlingen. In een eerder designteam binnen De Regenboog is een leerarrangement ontworpen waarin leerkrachten samen met leerlingen rubrics samenstellen voor de ontwikkeling van executieve functies, leerlingen bewijsmateriaal verzamelen voor het behalen van een bepaald niveau van een executieve functie, leerlingen elkaar feedback geven en leerlingen vervolgdoelen kunnen formuleren. Om hierop voort te bouwen is een tweede designteam gestart, waarin de focus ligt op het samenstellen van een digitaal portfolio waarin leerlingen zelf hun voortgang op executieve functies en metacognitieve vaardigheden kunnen volgen en weten wat voor stappen zij kunnen zetten om zich hierin te ontwikkelen.  

Wat heeft het designteam gedaan? 

Het designteam heeft bestaande applicaties voor een digitaal portfolio verkend. Er is contact geweest met verschillende aanbieders en met twee scholen die al gebruik maken van een digitaal portfolio. Verder hebben de leraren zich verdiept in mogelijke werkvormen bij het aanleren van metacognitieve vaardigheden en executieve functies. Hierbij zijn inzichten opgedaan over de manier van feedback geven bij metacognitieve vaardigheden, en is gekeken naar mogelijke metaforen voor het aanleren van executieve functies. Met behulp van de toolkit Verkenning Digitaal Portfolio hebben de leraren in kaart gebracht wat zij zoeken in een digitaal portfolio. Met deze wensen op een rijtje gaat het designteam verder op zoek naar een passende tool en wordt deze ingericht om ontwikkelstappen voor metacognitieve vaardigheden in beeld te brengen voor leerlingen en hen meer zelfregie te geven in het ontwikkelproces. 

Met de lijst met wensen voor het portfolio hebben de leraren zich verder verdiept in drie mogelijke digitale portfolio’s: Kindportfolio.online, SkillsMETER en de Leerlijn Hoogbegaafdheid in ParnasSys. In geen van deze portfolio’s worden alle gewenste functionaliteiten gecombineerd. In Kindportfolio.online is in theorie wel veel mogelijk, maar dan moeten de functionaliteiten ontwikkeld worden, dat wordt waarschijnlijk te duur. 

Tijdens een kennisdeelbijeenkomst van het iXperium bleek dat er meerdere scholen zijn met dezelfde zoektocht naar een digitaal portfolio. Bij deze bijeenkomst zijn nieuwe mogelijke portfolio’s in beeld gekomen: MijnRapportfolio11 en het e-portfolio van Mevolution. Een derde te onderzoeken portfolio is dat van ikbenik. Deze nieuwe portfolio’s moeten nog worden bestudeerd en naast de lijst van gewenste functionaliteiten worden gelegd. De leraren zijn daarnaast in contact gekomen met andere scholen voor hoogbegaafden die op zoek zijn naar een dergelijk portfolio. De school gaat zelf verder met de zoektocht naar een portfolio en met het opnemen van executieve vaardigheden en metacognitieve vaardigheden in het onderwijs.