Faalangstreductie met humanoid robots bij rekenen bij Aventus

Wat was de vraag van Aventus?

Aventus had de wens om te onderzoeken welke bijdrage een humanoid robot kan leveren aan het onderwijs binnen een mbo-instelling. Aventus gaat er vanuit dat robots integraal onderdeel uit gaan maken van de leermiddelen die binnen een school worden gebruikt en dat studenten in hun loopbaan vaker met humanoïde robots te maken zullen krijgen. Het is daarom goed om hen hier al op voor te bereiden tijdens de opleiding. Hiervoor was het project Co-teaching opgezet. Het iXperiumdesignteam was onderdeel van dit project, waarbij de focus voor het designteam lag op faalangstreductie op het gebied van rekenen. De docenten van dit designteam waren werkzaam bij de afdeling Economie en Handel. De praktijkvraag was: heeft de inzet van een humanoid robot (NAO-robot) meerwaarde in het rekenonderwijs voor rekenzwakke studenten in het mbo?

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperiumdesignteam verzamelde informatie over en experimenteerde met verschillende ontwikkelomgevingen met robots. Ook is middels een vragenlijst bij studenten geïnventariseerd welke problemen rondom rekenen er zijn.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Er zijn vier leerarrangementen ontworpen en getest:

  1. Eierdozenexperiment voor moeilijke rekenaars
  2. Studenten programmeren de NAO-robot
  3. Spelvorm rekenen (uitgevoerd door studenten HAN minor)
  4. Breukenspel met de NAO (uitgevoerd door studenten Saxion

Naast de onderwijsproducten die het designteam heeft opgeleverd is er ook meer draagvlak gekomen voor de inzet van technologie en innovaties. Daarnaast is er meer zicht op faalangst en rekenproblemen bij studenten.

Het project is tevens tweede geworden bij de prestigieuze Computable Award 2018 in de categorie ICT-project van het jaar in het Onderwijs.

Dit designteam maakte onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.