Faalangstreductie met humanoid robots bij rekenen bij Aventus

Aventus had de wens om te onderzoeken welke bijdrage een humanoid robot kan leveren aan het onderwijs binnen een mbo-instelling. Aventus gaat er vanuit dat robots integraal onderdeel uit gaan maken van de leermiddelen die binnen een school worden gebruikt en dat studenten in hun loopbaan vaker met humanoïde robots te maken zullen krijgen. Het is daarom goed om hen hier al op voor te bereiden tijdens de opleiding. Hiervoor was het project Co-teaching opgezet. Het iXperium designteam was onderdeel van dit project, waarbij de focus voor het designteam lag op faalangstreductie op het gebied van rekenen. Het iXperium designteam heeft een aantal (delen van) leerarrangementen ontworpen en getest.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo