Geïntegreerd casusbased learning in the blend  

Wat is de vraag van het designteam? 

Bij de opleiding Mondzorgkunde is er een volledige curriculumherziening gaande. In de vijftig jaar dat het beroep bestaat, heeft de ‘mondhygiënist’ zich ontwikkeld tot een autonome zorgverlener. De transitie naar een ‘autonoom beroep’ vraagt van de mondhygiënist een eigen expertisegebied en een professionele identiteit. Daarnaast is er sprake van een paradigmaverschuiving binnen de gezondheidszorg van ‘cure naar care’.  

Om mondhygiënisten op te leiden die autonoom handelen, is het belangrijk dat studenten al in de opleiding de ruimte krijgen om te experimenteren. De opleiding Mondzorgkunde van de HAN biedt studenten een krachtige praktijkgerichte leeromgeving die op diverse plekken, binnen en buiten school, gerealiseerd kan worden. De student werkt hierin samen met studenten van de opleiding Tandheelkunde en andere (paramedische) opleidingen. Het curriculum wordt waar mogelijk flexibel aangeboden in tijd, plaats en ruimte.  

Op dit moment wordt er binnen de opleiding Mondzorgkunde nog voornamelijk gewerkt vanuit afzonderlijke (theorie)vakken die los van elkaar worden getoetst, terwijl de inhoud van deze vakken in de praktijk niet los van elkaar te zien (of toetsen) is. Het idee is daarom om meer uit te gaan van challenge based learning. Concreet betekent dit dat de docenten willen dat studenten in groepen aan de slag met interessante en authentieke casussen die uitdagingen bieden op het gebied van verschillende onderliggende theoretische vakken. Samenwerken met medestudenten en de docent, feedback geven en ontvangen, reflecteren op eigen inbreng staan hierbij centraal. De geleerde theorie kan de student vervolgens direct toepassen in de kliniek.  

Naast het integreren van verschillende vakgebieden in authentieke uitdagende casuïstiek, willen de docenten graag optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van blended leren bij de vormgeving van het onderwijs.   

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan? 

In de eerste bijeenkomsten is de vraag verhelderd door verschillende werkvormen in te zetten. Daarnaast is in een bijeenkomst aandacht besteed aan de evidence-informed werkwijze en zijn de iXperiumlabs Educatie en Health bezocht voor inspiratie en brainstormen over mogelijkheden.   

Het designteam heeft vanaf september 2023 vakdocenten betrokken om de casussen inhoudelijk vorm te geven en een eerste prototype van het lesplan te ontwerpen. Momenteel wordt onderzocht welke ict-middelen het beste ingezet kunnen worden om het leerarrangement te verrijken.