Herontwerp ‘Onderzoek’ in het B-cluster

Wat is de vraag van de Academie Organisatie & Ontwikkeling van de HAN?

Binnen de Academie Organisatie & Ontwikkeling (AOO) bestaat de wens om het vak Onderzoek te verbeteren, omdat het niet altijd de gewenste leeropbrengsten bij studenten oplevert. Verschillende opleidingen geven het vak op een eigen manier vorm, en daarom willen docenten van de opleidingen HRM en Bedrijfskunde het vak in onderlinge samenwerking verbeteren. 

Bij het herontwerp van het vak wil AOO het huidige bestaande digitale materiaal zo pedagogisch en studentgericht mogelijk benutten en willen ze op weloverwogen wijze gebruikmaken van ict. Door de aanpak van het (her)gebruiken van bestaand digitaal materiaal, in combinatie met fysiek onderwijs, vindt er aansluiting plaats bij de belevingswereld van (verschillende) studenten, docenten en bij beroepspraktijken. Op die manier kunnen studenten meer gemotiveerd worden voor het doen van onderzoek en krijgt het vak meer betekenis, zodat studenten begrijpen waarom onderzoek belangrijk is en zij het kunnen koppelen aan hun professionele beroepsrol. Daarnaast krijgen studenten meer regie over hun eigen leerproces. 

De praktijkvraag van het designteam is: Hoe kunnen we het vak Onderzoek in het B-cluster zo herontwerpen dat de studenten voldoende toegerust worden met onderzoeksvaardigheden voor hun vakgebied en waarbij ict ondersteunt? 

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan?

Het designteam heeft de praktijkvraag verder verkend en heeft in kaart gebracht welke onderwijskundige doelen belangrijk worden gevonden. Het designteam is gekomen tot de volgende doelen: het activeren en motiveren van studenten vooeeen relatief ‘taai’ vak, het vak betekenisvol maken, het voldoen aan verschillen van studenten en meer regie bij studenten. 

Vervolgens heeft het designteam zich verdiept in aanpalende onderwerpen, zowel via literatuur als via goede voorbeelden aangedragen door een trainer/ontwikkelaar vanuit HODH. Vanuit de verschillende bronnen zijn ontwerpeisen opgesteld. Daarna is middels een whiteboardtool een begin gemaakt met het grove ontwerp van het vak. Daarin wordt duidelijk welke activiteiten in welke volgorde zullen plaatsvinden, wat studenten en docenten daarbij doen, in welke omgeving (online of in het klaslokaal) en met wie (bijvoorbeeld zelfstandig, in groepjes, met de docent). Deze blauwdruk zal verder gevuld worden met details en gespiegeld worden aan de leerdoelen en ontwerpeisen. 

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van het project HAN Open Digital Horizons