Herontwerp ‘Onderzoek’ in het B-cluster

Wat is de vraag van de Academie Organisatie & Ontwikkeling?

Binnen de Academie Organisatie & Ontwikkeling (AOO) bestaat de wens om  het vak Onderzoek te verbeteren, omdat het niet altijd de gewenste leeropbrengsten bij studenten oplevert. Verschillende opleidingen geven het vak op een eigen manier vorm, en daarom willen docenten van HRM en Bedrijfskunde het vak in onderlinge samenwerking verbeteren.

Bij het herontwerp van het vak wil AOO het huidige bestaande digitale materiaal zo pedagogisch en studentgericht mogelijk benutten en willen ze op weloverwogen wijze gebruikmaken van ict. Door de aanpak van het (her)gebruiken van bestaand digitaal materiaal, in combinatie met fysiek onderwijs, vindt er aansluiting plaats bij de belevingswereld van (verschillende) studenten, docenten en beroepspraktijken. Op die manier kunnen studenten meer gemotiveerd worden voor het doen van onderzoek en krijgt het vak meer betekenis, zodat studenten begrijpen waarom onderzoek belangrijk is en zij het kunnen koppelen aan hun professionele beroepsrol. Daarnaast krijgen studenten meer regie over hun eigen leerproces.

De praktijkvraag is: Hoe kunnen we het vak Onderzoek in het B-cluster zo herontwerpen dat de studenten voldoende toegerust worden met onderzoeksvaardigheden voor hun vakgebied en waarbij ict ondersteunt?

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van het project HAN Open Digital Horizons.