Het verbeteren van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen bij De Klumpert

Wat was de vraag van Basisschool de Klumpert?

Het team van basisschool de Klumpert wilde graag werken aan de informatie- en zoekvaardigheden van de leerlingen. Deze twee aspecten vallen ook onder de doelen van de wereldoriëntatiemethode DaVinci, waarmee de school werkt. Leerlingen moeten in deze methode bij het maken van een themawerkstuk zelf een onderzoeksvraag bedenken, deze onderzoeken en verwerken in een themawerkstuk. Hierbij komen het hogere orde denken, presentatievaar­digheden en informatievaardigheden aan de orde. Daarnaast wil men aandacht voor ict-vaardigheid vanuit het oogpunt van inclusie (leerlingen die het thuis niet meekrijgen) en om recht te doen aan verschillen.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperium designteam heeft gezamenlijk een werkhypothese opgesteld en is zich gaan verdiepen in de onderzoekscyclus. Op basis daarvan zijn ontwerpeisen voor een aanvullende handleiding voor de Da Vinci-methode opgesteld. Daarnaast heeft het designteam een stappenplan voor onderzoekend leren uitgewerkt. Er is een prototype van de handleiding ontwikkeld die door een leraar van De Klumpert is uitgetest in zijn klas bij het thema Vikingen. De bevindingen zijn in het designteam besproken. De test van het prototype heeft geleid tot een aantal bijstellingen in de handleiding. De leraren van het designteam hebben vervolgens nog een laatste bijstellingsronde doorgevoerd, waarin hoofdzakelijk lay-out kwesties zijn aangepakt.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het product van het designteam is een handleiding voor de leraar van de bovenbouw van De Klumpert waarmee zij leerlingen onderzoeksvaardigheden aan kunnen leren. Daarin zijn waar mogelijk ook ict-toepassingen geïntegreerd. De handleiding is opgedeeld in vijf fases. In elke fase staat beschreven hoe de leraar de leerlingen de betreffende onderzoeksvaardigheden aan kan leren. De handleiding biedt tevens evaluatieformulieren voor leraar en leerling waarbij zowel het product als het proces worden beoordeeld. Het stappenplan is bedoeld als handreiking voor de leraren en tevens een inspiratiebron voor wat betreft het aanleren van onderzoeksvaardigheden. Het proces van het designteam heeft meer inzicht in de mogelijkheden van ict en het aanbieden van onderzoeksvaardigheden opgeleverd. Daarnaast merkt men een kwaliteitsverbetering van de lessen wereldoriëntatie bij de groepen 6, 7 en 8 en een meer analytische blik op de eigen lessen.