Hybride onderwijs bij Graafschap College: Werk aan de Winkel

Wat was de vraag van het Graafschap College?

Het Graafschap College participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. Naast “Gepersonaliseerd leren” en “Innovatie” is “Hybride onderwijs” één van de speerpunten van het Graafschap College. In dit kader heeft men bij de opleiding tot verkoopmedewerker in de binnenstad van Doetinchem een winkel geopend waarin studenten praktijkervaring kunnen opdoen met dit vakgebied. De vraag rijst hierbij in welke mate en op welke manier deze hybride onderwijsvorm tegemoetkomt aan gepersonaliseerd leren en bijdraagt aan het verhogen van het leerrendement. Feedback over de leerprestatie aan student en docent speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom zoekt dit designteam uit of Learning Analytics een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een verhoogde leeropbrengst in de vorm van motivatie, transfer en effectiviteit in een hybride les- en organisatievorm.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam heeft verkennend onderzoek gedaan op het gebied van Learning Analytics en daarbij ook contact opgenomen met experts op dit gebied. Er is een uitgebreide verkenning gedaan op drie thema’s:

  1. Learning Analytics en de inzet van data ten behoeve van reflectie
  2. Innovatie/technologie en verzamelen van beelden in een praktische context
  3. AVG in relatie tot het verzamelen van de videobeelden in een hybride leeromgeving.

Samen met studenten is gebrainstormd over tot welke data het designteam zich moet beperken. Data over het leren/handelen van de leerlingen zijn verzameld in de praktische context van de winkel. De data geven de studenten inzichten geven in hun handelen in de praktijksituatie.

In februari 2021 is de conceptstore ‘Details’ opgestart met de studenten (nog zonder klanten), waardoor er meer mogelijkheden ontstonden voor het experimenteren met de opzet voor het designteam. Er is geëxperimenteerd met diverse soorten camera’s in de winkel waarmee het gedrag van de studenten kan worden vastgelegd. Het idee was vervolgens dat de studenten zelf de videobeelden actief verwerken/ editen en (mede daardoor) op hun eigen gedrag reflecteren. Helaas is om financiële redenen de conceptstore in juli 2022 gesloten.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

In het leerarrangement reflecteren studenten op videobeelden waarin zij zelf handelend te zien en te horen zijn als winkelmedewerker. De videobeelden geven de studenten beter zicht op hun handelen dan zonder deze beelden. Zij worden zich veel beter bewust van zichzelf en hun eigen kunnen, omdat ze zodra ze op de beelden reflecteren, ook zien wat zij beter zouden kunnen doen.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.