Hybride onderwijs bij Graafschap College: Werk aan de Winkel

Wat was de vraag van het Graafschap College?

Het Graafschap College participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. Naast “Gepersonaliseerd leren” en “Innovatie” is “Hybride onderwijs” één van de speerpunten van het Graafschap College. In dit kader heeft men bij de opleiding tot verkoopmedewerker in de binnenstad van Doetinchem een winkel geopend waarin studenten praktijkervaring kunnen opdoen met dit vakgebied. De vraag rijst hierbij in welke mate en op welke manier deze hybride onderwijsvorm tegemoetkomt aan gepersonaliseerd leren en bijdraagt aan het verhogen van het leerrendement. Feedback over de leerprestatie aan student en docent speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom zoekt dit designteam uit of Learning Analytics een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een verhoogde leeropbrengst in de vorm van motivatie, transfer en effectiviteit in een hybride les- en organisatievorm.

Wat heeft het designteam gedaan?

In eerste instantie richt het designteam zich op eerstejaars studenten van de opleidingen van verkoper, verkoopspecialist, en manager retail. Daarna wordt gekeken in hoeverre de gevonden resultaten te veralgemeniseren zijn.

De eindrapportage wordt binnenkort op deze pagina geplaatst.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.