Kaartlezen met Google Maps bij de Roncallischool

De Roncallischool wilde het leren aantrekkelijker maken door aan te sluiten bij de belevingswereld en leervoorkeuren van leerlingen. De overkoepelende onderzoeksvraag van deze school was: hoe kunnen we beter aansluiten bij de belevingswereld en leervoorkeuren van leerlingen? Kaartlezen is een onderdeel van studievaardigheden. De Roncallischool wilde weten of beeldslimme kinderen in groep 7 succes ervaren op het gebied van kaartlezen als zij daarbij Google maps inzetten op een tablet.