Klinisch redeneren met behulp van ict bij Graafschap College

Wat is de vraag van het Graafschap College?

Bij de opleiding Verpleegkunde van het Graafschap College is ervaring opgedaan met een fysieke en een digitale escape room waarin studenten kunnen oefenen met klinisch redeneren. Klinisch redeneren is een onderwerp in de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende. Het is een manier om in beeld te krijgen wat er aan de hand is met de patiƫnt, om de diagnose te kunnen stellen en bijvoorbeeld te bepalen welke arts of behandeling nodig is. Studenten blijken hier moeite mee te hebben. De theorie staat te ver af van de praktijk, ze hebben moeite de transfer te maken en de kennis toe te passen in een casus of de praktijk en de onderdelen van klinisch redeneren toe te passen. Kleine onvoorziene omstandigheden gaan hen goed af, maar complexe casussen worden vaak lastig gevonden. Daarnaast wordt er in de praktijk steeds meer zelfstandigheid gevraagd van gediplomeerden, ook op het gebied van klinisch redeneren. Studenten moeten hier in de opleiding al meer op worden gecoacht zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en sneller handelingsbekwaam zijn ten aanzien van klinisch redeneren.

De studenten die de escape room hebben uitgeprobeerd, vonden het heel leuk om te doen en gaven aan dat ze dit ook als vast onderdeel in de opleiding zouden willen hebben om meer ervaring met klinisch redeneren op te doen. De voorlopige praktijkvraag van het designteam is: Hoe kunnen we met gebruik van ict (bijvoorbeeld door simulatie of gamification) zorgen dat studenten meer kennis, handelingsbekwaamheid en zelfvertrouwen krijgen ten aanzien van klinisch redeneren zodat er een betere transfer is van theorie naar praktijk, studenten meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid krijgen in hun handelen en er een betere aansluiting op de behoeften in de veranderende beroepspraktijk?

Er wordt gedacht aan een ict-rijk leerarrangement waarin studenten afhankelijk van hun leervraag ervaring met klinisch redeneren kunnen opdoen. Er kunnen daarbij verschillende uitwerkingen van casussen zijn, bijvoorbeeld gericht op zelfvertrouwen of op procedures oefenen. Ook is het wellicht mogelijk studenten hun eigen leerdoelen te laten formuleren.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.