Klinisch redeneren met behulp van ict bij Graafschap College

Wat is de vraag van het Graafschap College? 

Bij de opleiding Verpleegkunde van het Graafschap College is ervaring opgedaan met een fysieke en een digitale escaperoom waarin studenten kunnen oefenen met klinisch redeneren. Klinisch redeneren is een onderwerp in de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende. Het is een manier om in beeld te krijgen wat er aan de hand is met de patiënt, om de diagnose te kunnen stellen en bijvoorbeeld te bepalen welke arts of behandeling nodig is.   

Studenten blijken moeite te hebben met klinisch redeneren in de praktijk. Kleine, onvoorziene omstandigheden gaan hen goed af, maar complexe casussen worden vaak lastig gevonden. De theorie staat te ver af van de praktijk en studenten vinden het lastig om de kennis en onderdelen van klinisch redeneren toe te passen. Daarnaast wordt in de praktijk steeds meer zelfstandigheid gevraagd van gediplomeerden, ook op het gebied van klinisch redeneren. Studenten moeten hier in de opleiding intensiever op worden gecoacht, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en sneller handelingsbekwaam zijn ten aanzien van klinisch redeneren.  

De studenten die de eerdere escaperoom hebben uitgeprobeerd, vonden het leuk om te doen en gaven aan dat ze dit ook als vast onderdeel in de opleiding zouden willen hebben om meer ervaring met klinisch redeneren op te kunnen doen. Het designteam wil hier een ict-rijk leerarrangement voor ontwikkelen. De voorlopige praktijkvraag van het designteam is daarom: Hoe kunnen we met gebruik van ict (bijvoorbeeld door simulatie of gamification) zorgen dat studenten meer kennis, handelingsbekwaamheid en zelfvertrouwen krijgen ten aanzien van klinisch redeneren zodat er een betere transfer is van theorie naar praktijk, studenten meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid krijgen in hun handelen en er een betere aansluiting is op de behoeften in de veranderende beroepspraktijk?   

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan? 

Het designteam is aan de slag gegaan met het zoeken van good practices en literatuur over klinisch redeneren (in het mbo). Tevens is een stakeholderanalyse uitgevoerd om na te gaan wie er betrokken moeten worden bij het beoogde leerarrangement. Aan de hand van verschillende werkvormen zijn de thema’s bepaald die terug moeten komen in het leerarrangement over klinisch redeneren, namelijk: feitenkennis, gesprekstechnieken en modellen; dossierkennis verzamelen; symptomen observeren, herkennen en interpreteren; reflecteren en weloverwogen beslissingen nemen; leersituaties (praktijk/school) en initiatiefrijke houding. De komende tijd ligt de focus op het formuleren van de ontwerpeisen waar het leerarrangement aan moet gaan voldoen en het ontwerpen van het prototype.  

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.