Koppeling van theorie en praktijk via e-learning bij ROC Nijmegen

ROC Nijmegen vroeg zich af hoe ict kan worden ingezet om studenten meer zelfsturing te geven en ze te helpen de koppeling tussen theorie en praktijk te maken. Het iXperium designteam ontwikkelde een leerarrangement dat bestaat uit een lessenserie waarin studenten in groepjes aan een eindopdracht werken rondom een casus.

In de lessenserie maken de studenten gebruik van een e-learning module met theorie (meldcode huiselijk geweld) en een online ‘winkel’ met aanvullende theoriebronnen en verwerkingsopdrachten. De studenten bepalen zelf welke theorie ze bestuderen en welke verwerkingsopdrachten ze uitvoeren om de eindopdracht te kunnen maken. De docent laat de studenten hierbij zo veel mogelijk vrij in het kiezen van een eigen route om tot een uitwerking van de opdracht te komen.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo