Koppeling van theorie en praktijk via e-learning bij ROC Nijmegen

Wat was de vraag van ROC Nijmegen?

Bij ROC Nijmegen merkte men dat het soms lastig is om te differentiëren tussen studenten bij de theorielessen. Daarnaast merkten ze dat studenten de koppeling tussen theorie en praktijk vaak lastig vinden. Daarom richtte dit iXperiumdesignteam zich op de vraag hoe ict kan worden ingezet om studenten meer zelfsturing te geven en ze te helpen de koppeling tussen theorie en praktijk te maken. De doelgroepen waren studenten Verpleegkunde, Doktersassistent en Bakkerij.

Wat heeft het designteam gedaan?

Om het probleem te verkennen heeft het designteam relevante literatuur bestudeerd en met elkaar van gedachten gewisseld. Daarnaast zijn studenten en collega’s door middel van interviews en vragenlijsten bevraagd naar hun behoeften. Dit hielp om zicht te krijgen op de samenhang tussen alle verschillende verkende concepten. Op basis hiervan heeft de docent Verpleegkunde voor een module een lessenserie ontworpen. Deze lessen zijn uitgeprobeerd en besproken. Ook zijn de studenten door middel van een enquête bevraagd op hun (leer)ervaringen met de lessenserie. Aan de hand daarvan is de lessenserie geëvalueerd en bijgesteld.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het leerarrangement bestaat uit een lessenserie waarin studenten in groepjes aan een eindopdracht werken rondom een casus. De lessenserie start met een les waarin een gastdocent uit de beroepspraktijk de casus presenteert. Daarna maken de studenten gebruik van een e-learning-module met theorie (meldcode huiselijk geweld) en een online ‘winkel’ met aanvullende theoriebronnen en verwerkingsopdrachten. De studenten bepalen zelf welke theorie ze bestuderen en welke verwerkingsopdrachten ze uitvoeren om de eindopdracht te kunnen maken. De docent laat de studenten hierbij zoveel mogelijk vrij in het kiezen van een eigen route om tot een uitwerking van de opdracht te komen. Ter afsluiting van de lessenserie presenteren de groepjes hun uitwerking aan de docent en de gastdocent uit de beroepspraktijk en schrijven de studenten een reflectie op het doorlopen van de lessenserie.

Het ontworpen leerarrangement lijkt bij de studenten meer interesse en motivatie te hebben opgeroepen, vooral door de keuzevrijheid in werkvormen en tempo, het samenwerken in een groep en de duidelijke verbinding met de praktijk. Verder leverde deze pilot met het leerarrangement aanknopingspunten voor het invullen van de rol van de docent als coach en de verdeling in sturing tussen docent en student.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.