De inzet van ict bij het behalen van leerdoelen bij Montessorischool Nijmegen-Oost

Wat was de vraag van de Montessorischool Nijmegen-Oost?

De Montessorischool in Nijmegen-Oost wil onderzoeken hoe de leerkrachten de leerlingen kunnen stimuleren om zo zelfstandig mogelijk te werken met gebruik van ict (als onderdeel van de voorbereide omgeving). En hoe kunnen leerlingen met gepaste begeleiding van een leerkracht leren hun eigen ontwikkelingsgerichte leerdoelen te stellen, tot handelen te komen en de gestelde doelen te behalen en te evalueren?

Het doel van dit designteam was om een middel te ontwikkelen waarmee leerlingen zelf keuzes kunnen maken ten aanzien van hun leerdoelen, passend bij hun niveau en dat hen helpt te bepalen hoe ze daar komen, zodat ze meer zelfsturend aan de slag kunnen met hun eigen ​leerbehoeftes en leerdoelen.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam is begonnen met het opstellen van de werkhypothese. De betrokken leraren hebben een moodboard gemaakt waarmee facetten van een mogelijk product zijn gevisualiseerd. Verder hebben de leden van het designteam naar voorbeelden gezocht van scholen die werken met een tool die kinderen helpt bij het bepalen van hun leerweg. Het designteam heeft zich georiënteerd op e-portfolio’s. Daarnaast hebben ze een webinar gevolgd van Cfolio. Deze app is speciaal ontwikkeld voor het Montessorionderwijs en ondersteunt het formatief evalueren in de klas. De betreffende app is vooral bedoeld voor de leraar; het leerlingdeel voor deze app moet nog verder doorontwikkeld worden. En dat is nu precies het deel dat het designteam wil ontwikkelen.

Wat heeft het designteam opgeleverd?      

Met deze acties is de focus van het designteam versterkt en zijn de ontwerpeisen verder aangescherpt. De leraren uit het designteam hebben een prototype gemaakt voor een applicatie, een keuzehulp die leerlingen moet gaan ondersteunen bij het werken aan leerdoelen. Daarbij is vooralsnog gekozen voor een uitwerking van het prototype voor een beperkt aantal leerdoelen. Bij het ontwerp wordt uitgegaan van de ontwerpeisen, de visie op zelfstandigheidsontwikkeling vanuit het Montessorionderwijs en kennis en inzichten uit de literatuur met betrekking tot zelfregulatie.

Het prototype is besproken met het team en met leerlingen en aangepast op basis van hun feedback. Wanneer leerlingen de (te ontwikkelen) applicatie opstarten krijgen ze een boom te zien waarin de verschillende domeinen zichtbaar zijn waaraan ze kunnen gaan werken. In het gekozen domein kiezen ze of ze iets nieuws willen leren, iets willen oefenen of iets willen bewijzen. Als ze iets nieuws willen leren kunnen ze een lesje vragen bij de leraar en als ze iets willen bewijzen kunnen ze daar hun bewijswerkje uploaden of laten zien aan de leraar. Als ze kiezen voor iets oefenen kunnen ze kiezen uit een vooraf geselecteerde set aan leerdoelen of zelf een leerdoel intypen. De voorgestructureerde leerdoelen sluiten aan bij het niveau van de leerling (adaptief) op basis van wat ze al gedaan hebben. De wens is nu om het prototype samen met externen door te ontwikkelen tot een echte applicatie.