Mediawijsheid bij nieuwkomers bij De Bloemberg

Wat is de vraag van De Bloemberg?

De Bloemberg is een school voor nieuwkomers: kinderen die pas in Nederland zijn komen wonen en daardoor de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Veel van de leerlingen zijn gevlucht uit oorlogsgebied en daardoor getraumatiseerd. In de thuissituatie gebruiken de leerlingen smartphones of tablets voor interactie met anderen in bijvoorbeeld het thuisland of met vrienden in Nederland. Op school mogen zij hun eigen device niet gebruiken. Door hun migratie-achtergrond zijn de leerlingen kwetsbaar voor de risico’s die bij verkeerd mediagebruik op de loer liggen. Dit maakt het extra belangrijk om hen in mediawijsheid te versterken.

De Bloemberg loopt er tegenaan dat methodes voor mediawijsheid te omvangrijk zijn, aangezien de leerlingen gemiddeld een jaar op school blijven. Daarnaast zijn de pakketten te talig opgezet voor de doelgroep en sluiten de onderwerpen daardoor niet aan bij het taalniveau van de leerlingen.

Het doel van het te ontwikkelen arrangement is dat leerlingen veilig, sociaal en kritisch leren omgaan met  informatie op alle media en dat ze op een veilige, sociale en kritische manier informatie leren delen via internet en sociale media. Mediawijsheid is een onderdeel van het Burgerschapsonderwijs.

Wat doet het designteam?

Er is een designteam gestart wat dit probleem ontrafelt en probeert op te lossen. De school zoekt naar handvatten om de leerlingen de mediavaardigheden mee te geven waarbij aangesloten wordt bij het taalniveau en de leeftijd van de leerlingen. Dit schooljaar werkt het designteam naar een werkbare oplossing die bij de context en vraagstelling van de school past.