Motivatie en zelfregulering bevorderen met behulp van ict bij Rijn IJssel

Wat was de vraag van Rijn IJssel?

De docenten van de opleiding Schoonheidsspecialiste van Rijn IJssel merkten dat studenten vaak ongemotiveerd waren voor de theoretische vakken, zoals anatomie en fysiologie (ANFI) en scheikunde. Studenten hadden moeite om theorie aan praktijk te koppelen. De docenten vroegen zich daarom af hoe ze de studenten konden helpen om bewust en zelf actief aan de slag te gaan met de benodigde kennis voor het beroep schoonheidsspecialiste. Daarbij formuleerden ze deze subvragen:

  • Hoe laat je de studenten eerder de relevantie van de theorie ervaren?
  • Hoe kun je de studenten leren meer de zelfregie te nemen over hun leerproces?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat studenten fouten mogen maken om te leren?

Het doel was om studenten meer regie te geven in hun onderwijs waarin zij kunnen leren vanuit betekenisvolle situaties en eigen leervragen.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperiumdesignteam ontwikkelde een theoretisch kader over wat studenten nodig hebben om regie over het eigen leren te nemen, hoe dit zich verhoudt tot motivatie van studenten, wat dit vraagt van de docenten en hoe dit zich verhoudt tot het concept van Rijk Onderwijs waar Rijn IJssel mee werkt. Ook zijn de mogelijkheden van de inzet van Virtual Reality verkend en is er geƫxperimenteerd met een zelfgemaakte Wiki, waarin studenten de theorie kunnen bestuderen via bijvoorbeeld Powerpoints, teksten, filmpjes en quizzen.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

De ontwikkelde Wiki biedt studenten mogelijkheden om eigen keuzes te maken in het tempo en de manier waarop zij de lesstof doorlopen. Het designteam heeft verder opgeleverd dat de docenten op een andere manier naar hun eigen onderwijs zijn gaan kijken en tot nadenken zijn aangezet. Vooral het inzicht dat het praktijkonderwijs er nu vooral op is gericht dat leerlingen geen fouten mogen maken, terwijl de leerlingen het ook nodig hebben om te leren van hun fouten en zicht te krijgen op de theorie achter de praktijk, werd gezien als een belangrijke opbrengst.

Dit designteam maakte onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.