Motivatie en zelfregulering bevorderen met behulp van ict bij Rijn IJssel

Door gebruik van ict-toepassingen gericht op zelfgestuurd leren vanuit vragen van de student, hoopte Rijn IJssel te bereiken dat eerstejaars-studenten Schoonheidsspecialist gemotiveerd raken, een kritische houding ontwikkelen, meer leren vanuit zelfsturing en meer eigen regie nemen in hun leren. Het iXperium designteam ontwikkelde een theoretisch kader over wat studenten nodig hebben om regie over het eigen leren te nemen, hoe dit zich verhoudt tot motivatie van studenten, wat dit vraagt van de docenten en hoe dit zich verhoudt tot het concept van Rijk Onderwijs waar Rijn IJssel mee werkt. Ook zijn de mogelijkheden van de inzet van Virtual Reality verkend en is er geëxperimenteerd met een Wiki, waarin studenten de theorie kunnen bestuderen via bijvoorbeeld Powerpoints, teksten, filmpjes en quizzen.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo