Samenwerkend leren bevorderen door inzet van ict bij De Boomhut

De hoogbegaafde leerlingen in de plusklas van basisschool De Boomhut vinden het moeilijk om met elkaar samen te werken en proberen groepsopdrachten zoveel mogelijk individueel te maken. De school wilde weten welke ict-toepassingen geschikt zijn om in te zetten om het samenwerken van deze leerlingen te bevorderen.