Samenwerkend leren op afstand bij Aventus

Wat was de vraag van Aventus?

Vóór de coronacrisis werd leren op afstand door mbo’s al lange tijd gezien als mogelijkheid voor het oplossen van verschillende problemen. Het biedt vooral kansen om studenten door het leren op afstand goed voor te bereiden op het werken op afstand. Dit is een nieuwe beroepscompetentie in veel commerciële beroepen. De praktijkvraag vanuit dit iXperium designteam luidt: Hoe kunnen we voor de opleiding Junior-accountmanager een betekenisvolle en ICT-rijke leeromgeving creëren die leerlingen ondersteunt in het aanleren van de onderstaande beroepsvaardigheden en die hun een reëel beeld geeft van de belangrijkste werkzaamheden van een junior Accountmanager?

De centraal gestelde beroepsvaardigheden zijn hierbij:
1.          Het gedisciplineerd op afstand (thuis) werken;
2.          Communiceren met klant, relatiebeheer en leadopvolging;
3.          Communicatie met de leidinggevende (salesmanager).

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam begon met het opstellen van een werkhypothese en het verkennen en verzamelen van literatuur met betrekking tot afstandsleren. Door middel van een inventarisatie van hoe afstandsleren wordt aangepakt op verschillende mbo’s is een aantal criteria geselecteerd waaraan het afstandsleren bij Aventus zou moeten voldoen. Parallel aan dit proces hebben de docenten verschillende programma’s om onderwijs op afstand vorm te kunnen geven vergeleken en uitgeprobeerd. Op basis van functionaliteiten hebben zij gekozen te gaan werken met het programma Vitero. Om tot een ontwerp te komen begon het designteam met werken via de scrummethodiek met wekelijks overleg en afstemming van werkzaamheden. Door de coronacrisis werd afstandsleren het nieuwe normaal. Het arrangement wordt nu geschreven voor derdejaarsstudenten die hebben gekozen voor de richting Junior Accountmanager. In eerste instantie was het idee het arrangement te schrijven voor tweedejaars studenten die nog een uitstroomrichting moesten kiezen. Het arrangement zou dan een kennismaking zijn met het beroep van Junior Accountmanager. De nieuwe focus betekent dat het leerarrangement zich sterker kon focussen op de beroepsvaardigheden voor thuiswerken en communicatie.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam heeft contact gelegd met het werkveld en er ligt nu een module waarin het werkveld actief betrokken is. De studenten krijgen betekenisvolle opdrachten die zijn gebaseerd op wat een junior accountmanager in de praktijk doet waarbij de vaardigheden voor communiceren centraal staan. De docenten hebben ook een vragenlijst uitgezet onder de studenten om na te gaan hoe zij het afstandsonderwijs hebben ervaren. Waar nodig zijn deze ervaringen verwerkt in het ontwerp.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.