Showbie voor het stellen van eigen leervragen bij De Laarakker

In groep 6 van basisschool De Laarakker kregen de begaafde en meerbegaafde leerlingen door de sterk verouderde methode ‘Wijzer door de natuur’ onvoldoende relevante informatie en uitdaging aangeboden. De (meer)begaafde leerlingen leerden te weinig tijdens de lessen natuuronderwijs, zagen geen uitdaging in dit vak en vertoonden voor de leerkracht storend gedrag. De school wilde met inzet van een passend ict-leerarrangement meer recht doen aan de onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen.