Studenten activeren voor de kernvakken rekenen en Nederlands bij Zone.College

Wat was de vraag van het Zone.College?

Op het Zone.College (voorheen AOC Oost) volgen alle studenten naast de beroepsgerichte vakken ook algemeen vormende (avo) vakken als Nederlands en rekenen. Tijdens deze vakken werken de studenten zelfstandig met methodegebonden software op niveau. De docent coacht de studenten en geeft hen (extra) uitleg waar nodig. De docenten merkten dat de studenten weinig gemotiveerd in de les zitten. Ze vroegen zich daarom af hoe studenten actiever en meer betrokken met de leerstof rekenen en Nederlands aan het werk kunnen, zodat studenten gemotiveerd zijn, van elkaar leren, de verbinding tussen de leerstof en de praktijk zien en ze in staat zijn om keuzes te maken die bijdragen aan het leerdoel.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperium designteam begon met een verkenning van het probleem. De docenten hebben de gewenste situatie en het huidige probleem middels video en foto verkend en vastgelegd. De concepten uit de eerder opgestelde werkhypothese zijn verder uitgewerkt in een set ontwerpeisen. Daarbij bleek dat voor Nederlands en rekenen andere wensen en behoeften waren. Daarom is uiteindelijk toegewerkt naar een basisset van ontwerpeisen, die beide docenten hebben aangevuld met vakspecifieke ontwerpeisen.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam ontwikkelde voor Nederlands het leerarrangement “spreken en gesprekken”. In dit arrangement werken de studenten aan de exameneisen met betrekking tot spreekvaardigheid. Ze oefenen met de vaardigheden bijbehorende in een digitale omgeving (Office 365, Skype) waarbij ze tevens leren omgaan met het technische en sociale onbehagen wat hierbij komt kijken. Dit maakt ook samenwerking op afstand mogelijk.

Voor rekenen is geen concreet leerarrangement opgesteld. Er is geëxperimenteerd met activerende werkvormen met ict zoals een rekenles in Nearpod en een rekenles in Socrative en ingezet op het enthousiast maken van collega’s voor nieuwe lesvormen met gebruik van ict.

Dit designteam maakte onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.