Studenten activeren voor de kernvakken rekenen en Nederlands bij Zone.College (AOC Oost)

Zone.College (voorheen AOC Oost) vroeg zich af hoe studenten actiever en betrokkener met de leerstof rekenen en Nederlands aan het werk kunnen, zodat studenten gemotiveerd zijn, van elkaar leren, de verbinding tussen de leerstof en de praktijk zien en ze in staat zijn om keuzes te maken die bijdragen aan het leerdoel. Het iXperium designteam ontwikkelde het leerarrangement “spreken en gesprekken”. In dit arrangement werken de studenten aan de exameneisen met betrekking tot spreekvaardigheid. Verder leren de studenten werken met alledaagse ict-toepassingen voor het samenwerken op afstand. Voor rekenen is geen concreet leerarrangement opgesteld. Er is geëxperimenteerd met activerende werkvormen met ict zoals een rekenles in Nearpod en een rekenles in Socrative en ingezet op het enthousiast maken van collega’s voor nieuwe lesvormen met gebruik van ict.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo