Transfer bij praktisch rekenen met activity trackers in het speciaal onderwijs

Wat was de vraag van de Onderwijsspecialisten?

Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben rekenvaardigheden nodig die zij kunnen gebruiken in praktische situaties. Basisscholen van de Onderwijsspecialisten (het Vierbeekcollege, de Blink en de Rabot) vragen zich af hoe ict kan worden ingezet bij het kunnen toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk, zoals het rekenen bij het betalen in een winkel of kunnen klokkijken in praktijksituaties. Dit zou de zelfredzaamheid van de leerlingen moeten versterken.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperiumdesignteam heeft informatie en mogelijkheden rondom dit thema verkend. Na het verkennen van verschillende mogelijkheden, waaronder de inzet van virtual reality, is gekozen voor een ontwerp voor trackers die helpen het praktisch rekenen bij de leerlingen te versterken. Het designteam is bezig gegaan met het experimenteren met en testen van deze trackers. De eerste ervaringen hiermee waren positief en verrassend. De leerlingen zijn heel enthousiast. Het verbindt rekenen/getallen en tijd betekenisvol aan het leven van de leerlingen (hoe laat staat de juf op? Wat is een groot getal? Hoeveel stappen zet je per dag?). Bijvangst was dat de leerlingen spontaan met elkaar in gesprek gingen (wat ze voorheen niet deden). Een van de leerlingen kreeg ook de taak om de horloges te beheren. Op die manier had deze een relevante taak in het proces waarbij hij soms wat verder van de rest af staat.

De betrokkenen bij het designteam zijn daarnaast bezig met de overdracht naar de rest van de organisatie.

Updates uit het online onderwijs – in gesprek met Patricia Hellinga leraar De Blink

De onderzoeker en de mediamentor schreven een artikel voor Vives Magainze over de inzichten en opbrengsten van het project. Daarvoor brachten ze de activiteiten van de leraren in beeld en gaan ze in op de inzichten uit het proces en het gebruik van de trackers.