VR voor praktijkbeleving bij het Graafschap College

Wat was de vraag van het Graafschap College?

Docenten van het Graafschap College ervaarden dat de studenten nauwelijks een realistisch beeld hebben van de praktijk en niet weten waar ze later terecht komen. Ze weten niet hoe wat zij leren in de praktijk relevant is. Het Graafschap College wilde daarom weten hoe praktijkbeleving beter in het onderwijs geïntegreerd kan worden, zodat onderwijs meer betekenis krijgt en studenten meer gemotiveerd raken. Ook wilde ze weten welke rol ict hierbij kan spelen.

Wat heeft het designteam gedaan?

In het iXperiumdesignteam is gekeken naar betekenisvolle leerervaringen die de praktijk dichter bij de studenten kunnen brengen. 

Een bezoek aan het iXperium in Oss, waar al ervaring was met virtual reality in het onderwijs, bracht de docenten op het spoor van VR. Alle docenten hebben in dit kader een conferentie over VR bijgewoond en zijn ze aan de slag gegaan voor hun eigen onderwijs. Er zijn prototypes ontwikkeld in de vorm van een storyboard in PowerPoint en deze zijn in een bijeenkomst gepitcht. Een van de docenten heeft, ondersteund door een andere docent uit het team, 3D-videobeelden gemaakt ten behoeve van een conversatie Duits in een receptie-setting.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Door deelname aan het designteam zijn de docenten aan de slag gegaan met hun eigen onderwijs en ict op een manier die vóór aanvang van dit designteam überhaupt niet op het netvlies stond: van busopstelling via samenwerking naar VR. Ook zijn de docenten aangezet tot experimenteren en het betrekken van studenten in hun eigen onderwijs.


Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.