Zwakke rekenaars tijdens het werken met Snappet bij De Wijzer

Basisschool De Wijzer werkt sinds januari 2013 met een reken- en spellingsprogramma ontwikkeld door Snappet. De Wijzer heeft het rekenen met tablets in groep 4 als pilot ingevoerd om te zien hoe het team en de leerlingen deze vorm van onderwijs ervaren. De Wijzer heeft verschillende vragen rondom de effectiviteit van Snappet. Eén ervan stond centraal in dit onderzoek, namelijk: in hoeverre heeft het aansluiten bij de onderwijsbehoeften invloed op de attributie van zwakke rekenaars tijdens het werken met Snappet?