Competentiespel

Ict kan een krachtig middel zijn om onderwijskwaliteit te verhogen en studentsucces te vergroten. Voor docenten kan het echter een uitdaging zijn om de kansen die ict biedt in hun onderwijs te zien en te benutten. Om studenten op te kunnen leiden in ict-geletterdheid voor leven, leren en werken en hen voor te bereiden op een continu veranderende samenleving, is het van belang dat docenten zelf ook bekwaam zijn op dit vlak. In het competentieprioriteitenspel gaan docenten daarom samen aan de slag om in kaart te brengen welke docentcompetenties voor hun team het meest van belang zijn, welke competenties zij al beheersen (en welke niet) en welke behoefte er is aan professionalisering op individueel niveau én teamniveau.

In het competentiespel doen de spelers kennis op van de docentcompetenties onderwijs met ict en bereiken consensus over de competenties waar zij de komende tijd mee aan de slag gaan. Al doende ontwikkelen docenten een gezamenlijk beeld en een gezamenlijke taal rondom de gewenste en benodigde docentcompetenties op dit vlak. Daarnaast hebben zij inzicht in welke eventuele vervolgstappen kunnen worden gezet in de professionalisering van het team op het gebied van onderwijs met ict en maken zij (een aanzet tot) een plan van aanpak.

Spelmateriaal

Hieronder vind je de handleiding voor het competentiespel. In deze handleiding vind je links naar al het materiaal dat benodigd is om het spel te kunnen spelen.

Betrokken bij dit product