Implementatiescan – succesvolle implementatie en kennisontwikkeling

Wil je technologie gaan toepassen in je praktijk in de zorg? Gebruik dan vanaf de eerste stap de implementatiescan. Zo kun je al vanaf de eerste experimenten nadenken over implementatievragen die je later in het proces tegenkomt.

In veel sectoren zien we dat er bruikbare technologie wordt ontwikkeld en dat er experimenten zijn om te kijken hoe technologie bijvoorbeeld zorg, welzijn of onderwijs kan verbeteren. Maar het is vaak complex om zo’n technologie dan ook echt te implementeren in dagelijkse praktijk. Daar zijn verschillenden redenen voor. Soms is niet voldoende budget. Of medewerkers missen de kennis om de technologie in te zetten. Maar het belangrijkste is dat de organisatie zelf niet goed weet welke stappen je moet zetten als je technologie succesvol wilt implementeren. Om organisaties daar bij te helpen ontwikkelden we de implementatiescan.

Succesvol implementeren

Projectleiders, managers en implementatiecoaches doorlopen de implementatiescan waardoor teams al in de experimenteerfase gaan nadenken over alles wat bij een succesvolle inbedding van de technologie komt kijken.

Als je start met het invullen van de scan kies je een rol (bijvoorbeeld manager of medewerker). Daarna beantwoord je een aantal vragen en reageer je op stellingen over de technologie, de organisatie en het implementatieproces. Als je de scan hebt ingevuld krijg je een overzicht van aanbevelingen.

Samen kennis ontwikkelen

De data van de scan worden geanonimiseerd maar we gebruiken ze wel voor praktijkgericht onderzoek in de lectoraten van de HAN. De data moeten leiden tot beter advies waardoor de implementatie makkelijker wordt. We onderzoeken ook hoe de implementatiescan heeft bijgedragen aan de daadwerkelijke implementatie van technologie in de organisatie. Wat zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren bij succesvolle implementatie van technologie? En op welke wijze kunnen we de implementatiescan verder verbeteren?

Onderzoeksmethode

De onderzoeksmethode bestaat uit de volgende stappen: organisaties die de scan invullen stellen hun data ter beschikking aan het onderzoek. We verzamelen data in een vooraf afgesproken periode. Drie maanden na deze periode doen we een interview met de initiator van de scan (de contactpersoon) met als doel de stand van zaken te inventariseren met betrekking tot het implementatieproces en de nog te nemen stappen. Negen maanden later krijgt de contactpersoon een kwantitatieve vragenlijst over de stand van zaken van de implementatie, de beïnvloedende factoren en de bruikbaarheid van de scan. Ieder jaar maken de onderzoekers een tussenevaluatie om aan de hand van verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve data verbeteringen en actualisatie in de scan te kunnen doorvoeren.

Samenwerking

De implementatiescan is een project van de Zorgalliantie in co-creatie met Driestroom, BrabantZorg en Malderburch en de HAN. We bieden de implementatiescan aan bij organisaties die zijn aangesloten bij iXperium Health.