Allyoucanlearn

Allyoucanlearn is een samenwerkingsproject van bijna 40 partners dat gestart is in 2017. Acht mbo instellingen, drie hbo instellingen, zeven bedrijven, zeventien zorginstellingen en een aantal andere organisaties werken aan open educatie voor de sector zorg en welzijn. 
Allyoucanlearn is een open leerplatform en bevat gratis e-learningmodules voor medewerkers, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, maar ook voor zzp’ers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen. Het doel is om na vier jaar minimaal 150 modules via het leerplatform te ontsluiten. De modules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeentes en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn. De ontwikkeling gebeurt door middel van iXperiumdesignteams of via ontwikkelteams.

Professionalisering van docenten

In het project worden docenten en opleidingsdeskundigen geschoold tot ‘instructional designer’, deskundigen die daarna multidisciplinaire teams gaan begeleiden bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Ook worden docenten geschoold in het integreren van e-learning  binnen hun lessen. Het iXperium coördineert deze professionalisering en om alles goed te kunnen monitoren en te onderbouwen voeren we een onderzoeksprogramma uit. Hierbij onderzoeken we ook de mogelijkheden van het gebruik van Learning Analytics.

Pierre Gorissen: 

“De gewenste paradigmashift komt niet vanzelf en we willen via het onderzoek achteraf ook kunnen vaststellen hoe goed dit gelukt is.”

Subsidie en financiering

Het project wordt medegefinancierd door het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Daarnaast investeren de partners, waaronder de HAN, zelf in het project. Penvoerder van het project is Aventus. Namens de HAN zijn het iXperium en de Faculteit Educatie aan het project verbonden. We leggen daarbij een verbinding naar Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij en het iXperium Health.

Meer weten?

Vanuit het iXperium is Pierre Gorissen aanspreekpunt voor het project.
Of kijk op https://www.allyoucanlearn.eu/