Design Your Life (RAAK)

Zorgprofessionals kunnen met ‘Design Your Life’, een methode voor persoonlijke technologie, jongvolwassenen met autisme begeleiden in het samenstellen van hun eigen, op maat gesneden ondersteunende technologie. Persoonlijke technologie versterkt de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten voor het zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

‘Design Your Life’ sluit aan bij de maatschappelijke ambitie om participatie van jongvolwassenen met autisme te vergroten. Deze groep heeft potentie en ambities, maar laat ook schooluitval zien, werkeloosheid en moeite met zelfstandig leven. Zorgprofessionals zoeken mogelijkheden de eigen regie te versterken, onder meer door het begeleiden in persoonlijke toekomstplanning en het inrichten van een ondersteunende leefomgeving. Hoe kun je de zorgbehoefte in een passende technologische oplossing vertalen?

Samenwerking gebruikers, begeleiders en aanbieders

Zorgprofessionals en cliënten vinden moeilijk hun weg in het enorme aanbod ondersteunende technologie. Generieke oplossingen sluiten vaak niet goed aan bij de diversiteit aan individuele behoeften. Terwijl het aanbod apps, wearables, internet-of-things en robots snel groeit, strandden initiatieven nog te vaak. Gedeeld begrip en nauwe samenwerking tussen cliënten, begeleiders, zorgbeleidsmakers en aanbieders zijn nodig om innovaties duurzaam in te zetten in de zorg en begeleiding.

Praktijkonderzoek via 10 casestudies

We ontwikkelen ‘Design Your Life’ in de praktijk via tien casestudies en passen principes van ‘co-design’ en ‘design thinking’ toe. Zorgprofessionals begeleiden hiermee cliënten in het selecteren en inrichten van de technologie die bij hen past. Naast de technologische oplossing helpt de methode bij gedeeld inzicht over de capaciteiten, persoonlijke doelen en ondersteuningsvraag van de cliënt.

De casestudies leveren antwoorden op de volgende onderzoeksvragen:

 • In hoeverre ondersteunt de aanpak cliënten in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid?
 • Hoe kunnen professionals de aanpak integreren in hun dagelijks werk?
 • Hoe kan ‘Design Your Life’ als methode duurzaam verankerd worden in zorgorganisaties?

Ontwikkeling beroepscompetenties zorgprofessionals

Met de kennis uit dit project worden zorgprofessionals beter toegerust om de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten te versterken met behulp van persoonlijke technologie.

Maurice Magnee is projectleider ‘Design Your Life’. Daarnaast is hij programmamanager van iXperium Health en senior onderzoeker bij het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme.

“Het lectoraat werkt vanuit een sterke integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk. We beschikken over veel relevante kennis uit voorgaande onderzoeken. In het iXperium Health werken we aan (het omgaan met) nieuwe technologie in zorg en welzijn. We inspireren studenten, opleiders en professionals, laten ze ervaren wat werkt en doen onderzoek naar de effecten van technologie in zorg en welzijn.”

Netwerk Design Your Life projectpartners

In het project ‘Design Your Life’ werken we nauw samen met ervaren partners met veel complementaire expertise en betrokken organisaties uit het werkveld. Het gaat om de volgende partners:

 • HAN: Kenniscentra HAN SOCIAAL, Business-Development & Co-creation en Publieke Zaak;
 • Universiteit Twente: Faculteit Engineering Technology, ‘Personalised eHealth Technology Programme’;
 • Stichting Karakter: centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Karakter Academie;
 • Stichting Pluryn: organisatie voor jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ggz;
 • Siza: expertisecentrum autisme locatie Velp, met HAN Leerwerkplaats;
 • Dr. Leo Kannerhuis: behandel- en kenniscentrum voor autisme, regio Arnhem en Nijmegen en Amsterdam;
 • Academische Werkplaats: Autisme (Reach-Aut);
 • RIBW Arnhem & Veluwe Vallei: herstelondersteunende begeleiding bij RIBW AVV, locatie Oosterbeek, met HAN Leerwerkplaats.

Daarnaast participeren de belangenorganisaties Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) in ‘Design Your Life’. Partners uit de creatieve industrie denken actief mee over de methodiek en stellen hun technologie beschikbaar.

RAAK-PRO subsidie voor ‘Design Your Life’

Aan het projectvoorstel ‘Design Your Life’ is RAAK-PRO subsidie toegekend. RAAK-PRO is een van de regelingen van het Nationaal Regieorgaan SIA voor stimulering van praktijkgericht onderzoek door het hbo.

Na een voorbereidende periode is het ‘Design Your Life’-project op 1 januari 2020 van start gegaan.