Empower2Learn

In dit Erasmus+project werken partners uit Zweden (Afdeling Onderwijs van de gemeente Norrköping), het Verenigd Koninkrijk (CLC Londen), Nederland (CLC Arnhem, iXperium/CoE) en België (PXL Hogeschool) samen. Ze verkennen en ontwikkelen werkwijzen voor gepersonalisereerd leren met ict, voeren ze uit, evalueren en dissemineren de werkwijzen. Het doel is om de competenties om leerlingen te versterken in hun leren te verhogen.

In het project verzamelen we de komende drie jaar goede voorbeelden van gepersonaliseerd leren met ict uit de praktijk. Leraren hebben competenties nodig waarmee ze ict in hun onderwijs kunnen inzetten voor differentiatie en zelfsturing van leerlingen. In dit Erasmusproject ontwikkelen we ook professionaliseringsactiviteiten om die competenties bij (aankomend) leraren verder te ontwikkelen.

In het eerste jaar ligt de focus op het verzamelen van goede voorbeelden uit de praktijk. Leraren die mee willen denken kunnen zich aansluiten bij de focusgroep. Het tweede jaar starten er professionaliseringsactiviteiten in iXperium Arnhem en op locatie bij scholen. Het derde jaar staat in het teken van verbinden. Alle opgedane kennis en ervaringen uit alle deelnemende landen brengen we samen, zowel online als in de kennissessie.

Focusgroep

Heb je goede voorbeelden hoe jij ict inzet in je onderwijs ten behoeven van gepersonaliseerd leren? Deel ze met ons. Wil je meedenken over gepersonaliseerd onderwijs met ict of professionalisering van (aankomend) leraren? Laat het ons dan ook weten. Contactpersoon voor dit project is Joost Adema, projectleider Empower2learn en mediamentor bij iXperium Arnhem.

Erasmus +

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau. 

Tegelijkertijd helpt het programma óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa.