Empower2Learn

In dit Erasmus+project werken partners uit Zweden (Afdeling Onderwijs van de gemeente Norrköping), het Verenigd Koninkrijk (CLC Londen), Nederland (CLC Arnhem, iXperium) en België (PXL Hogeschool) samen. Ze verkennen en ontwikkelen werkwijzen voor gepersonaliseerd leren met ict, voeren ze uit, evalueren en dissemineren de werkwijzen. Het doel is om de competenties van lerenden te versterken in hun leren te verhogen.

In het project verzamelen we de komende drie jaar goede voorbeelden van gepersonaliseerd leren met ict uit de praktijk. Leraren hebben competenties nodig waarmee ze ict in hun onderwijs kunnen inzetten voor differentiatie en zelfsturing van leerlingen. In dit Erasmusproject ontwikkelen we ook professionaliseringsactiviteiten om die competenties bij (aankomend) leraren verder te ontwikkelen.

In het eerste jaar lag de focus op het verzamelen van goede voorbeelden uit de praktijk. Leraren die mee willen denken kunnen zich aansluiten bij de focusgroep. Het tweede jaar starten er professionaliseringsactiviteiten in iXperium Arnhem en op locatie bij scholen. Het derde jaar staat in het teken van verbinden. Alle opgedane kennis en ervaringen uit alle deelnemende landen brengen we samen, zowel online als in de kennissessie.

Na de bijeenkomst in Norrköping in november 2019 zijn we verdergegaan met het verzamelen van theoretische onderbouwing van ons project en het zoeken naar good practices.

Op 4 en 5 juni 2020 hebben we een tweedaagse gehad, georganiseerd door London CLC. Carolien van Rens, Pierre Gorissen van het iXperium en Maarten Zoomer en Joost Adema vanuit CLC Arnhem hebben hieraan deelgenomen. In verband met coronamaatregelen wat dit een online bijeenkomst. In de bijeenkomst vertelden de deelnemers uit verschillende landen over de ondersteuning van leraren tijdens de eerste weken van afstandsonderwijs. We zagen mooie voorbeelden van professionalisering zoals online meetings waarbij een expert in korte tijd vertelt over goede voorbeelden, online instructies voor didactische toepassingen van ict en online vraagbakens waar leraren vragen, ervaringen en tips met elkaar konden uitwisselen. We concluderen hieruit dat afstandsonderwijs de behoefte aan professionalisering mogelijk heeft veranderd. Leraren hebben meer behoefte aan online en blended vormen dan voorheen. Iets waar we rekening mee moeten gaan houden.

In het schooljaar 2020/2021 is CLC Arnhem de kartrekker. We gaan er dit jaar voor zorgen dat alle landen twee professionaliseringsactiviteiten gaan (her)ontwerpen die te maken hebben met gepersonaliseerd leren met ict. De ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ict’ gebruiken we als kader om te bepalen hoe deze activiteiten eruit moeten gaan zien. In oktober en november kiezen alle landen twee onderwerpen en in december gaan we tijdens de volgende online tweedaagse aan de slag met het (her)ontwerp.

Focusgroep

Heb je goede voorbeelden hoe jij ict inzet in je onderwijs ten behoeven van gepersonaliseerd leren? Deel ze met ons. Wil je meedenken over gepersonaliseerd onderwijs met ict of professionalisering van (aankomend) leraren? Laat het ons dan ook weten. Contactpersoon voor dit project is Joost Adema, projectleider Empower2learn en mediamentor bij iXperium Arnhem.

Erasmus +

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau. 

Tegelijkertijd helpt het programma óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa.