Empower2Learn

Empower2Learn was een internationaal Eramus+-project waarin partners uit Zweden (Afdeling Onderwijs van de gemeente Norrköping), het Verenigd Koninkrijk (CLC Londen), Nederland (CLC Arnhem, iXperium) en België (PXL Hogeschool) samenwerkten. Het project richtte zich op het verkennen van werkwijzen voor gepersonaliseerd leren met ict, het opzetten van een toolbox met beschikbare ict-middelen en de ontwikkeling en uitvoering van professionaliseringsactiviteiten voor docenten. Alle producten die door de partners zijn ontwikkeld, zijn vrij te gebruiken: Empower2Learn – E2L.

Goed voorbeeld: Learning analytics van Snappet op De Kringloop

Als goed voorbeeld is onder andere het gebruik van Snappet op De Kringloop in Arnhem aangedragen. Alle partners hebben een bezoek gebracht aan de school om te zien hoe ‘learning analytics’ van de data uit Snappet kunnen helpen bij het personaliseren van aanbod en de begeleiding van leerlingen. Maarten Zoomer: “De partners waren bijzonder te spreken over hoe we dit hadden gedaan. Er ontstond een discussie over hoe het wel of niet werkt, wat je wel en niet laat zien in de resultaten en hoe je omgaat met persoonsgegevens. Ook kom je achter cultuurverschillen, omdat het in Zweden niet gebruikelijk is dat je resultaten laat zien.”

Bouwstenen voor professionalisering

In het kader van Empower2Learn hebben mediamentoren, lerarenopleiders, onderzoekers en een programmamanager van het iXperium Centre of Expertise een aanpak ontwikkeld en getest voor het (her)ontwerpen van een arrangement. Deze aanpak is gebaseerd op inzichten uit onderzoek over effectieve componenten bij professionalisering, gericht op de inzet van ict in het onderwijs. In de testfase reageerden ontwikkelaars positief op de aanpak: “Door de bouwstenen als uitgangspunt te gebruiken in het ontwerpproces, kun je op een professionele en kritische manier een arrangement ontwerpen. Het werken met de bouwstenen vergroot het besef bij ontwerpers dat een goede aansluiting van de verschillende bouwstenen bijdraagt ​​aan de effectiviteit van het arrangement, wat resulteert in arrangementen die passen bij het doel, de kenmerken van de doelgroep en facilitering, in plaats van arrangementen die passen bij de voorkeuren van de ontwerper.”

De aanpak staat beschreven in deze handleiding. De materialen voor de opdrachten vind je hier.

Professionaliseringsactiviteit: iXpert op afstand

Een van de ontwikkelde professionaliseringsactiviteiten was de zogeheten ‘iXpert op afstand’. Deze vorm van professionalisering was door iXperium Arnhem opgezet ten tijde van afstandsonderwijs. Joost Adema: “Door beperking ontstond creativiteit, omdat je hiermee op afstand leert. Het is een vorm om te professionaliseren, waarbij de materialen (ict-middelen) op school worden gebracht. Met behulp van Microsoft Teams wordt door ons les op afstand gegeven aan de leerlingen en de leerkracht is het eerste aanspreekpunt als de leerlingen hulpvragen hebben. De leerkracht doet actief mee.” Maarten Zoomer: “Het is professionaliseren dat kinderen raakt. De leerkracht komt echt in de actiestand. Door op deze manier te werken, creëer je letterlijk afstand en komt de leerkracht in actie.” Joost vult aan: “De dronechallenge is ook een mooi voorbeeld. De leerlingen oefenen zelf met een iPad en een drone om een parcours af te leggen. De leerkracht begeleidt hen hierin en ik geef instructies. Leerlingen kunnen zoveel zelf.” Maarten: “Je moet dit durven als leerkracht en zelf organiseren, want dat maakt het ook eigen en dat werkt met ‘iXpert op afstand’.”

Erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door de ontwikkeling van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau.