HAN Open Digital Horizons

HAN Open Digital Horizons is het HAN-brede professionaliseringsprogramma met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Digitalisering van het hbo-onderwijs in de richting van meer flexibel, toekomstgericht onderwijs voor een digitale samenleving, is een complexe innovatie. Docenten spelen hierin een cruciale rol. Het faciliteren en professionaliseren van docenten voor leren en lesgeven met en over ict is een noodzakelijke voorwaarde.

We richten ons niet alleen op facilitering en professionalisering van docenten, maar ook op die van leidinggevenden en (onderwijs) ondersteuners. Vanuit dit programma maakt iedere academie een eigen plan met ambities voor de professionalisering van docenten. Het HAN-brede programma loopt van 2020 tot en met 2024.

Monitor Leren met ict

In 2020 is door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict een beginmeting gedaan onder HAN-docenten. Op basis van deze beginmeting heeft iedere academie een monitorrapport met analyse ontvangen. Samen met onderzoekers van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict definieert iedere academie ambities voor de eigen organisatie. Op basis daarvan bespreken academies met hun medewerkers aan welke professionaliseringsactiviteiten zij gaan deelnemen.

Professionalisering docenten

Voor HAN Open Digitale Horizons ontwikkelen en valideren we competentiesets en ontwikkelen we professionaliseringstrajecten voor leidinggevenden en voor verbinders, procesbegeleiders en onderzoekers in een iXperiumdesignteam.

Daarnaast doen we vanuit het iXperium overkoepelend onderzoek.

Kijk voor meer informatie over HAN Open Digital Horizons op de site www.han.nl/leren-en-werken-met-ict.