Naar doordacht gebruik van Snappet

Om bij te dragen aan het meer doordacht gebruik van de digitale omgeving Snappet, zijn het iXperium Centre of Expertise en CLC Nijmegen een onderzoeksproject gestart waarin een professionaliseringstraject voor Snappet wordt ontwikkeld. Het traject moet leraren en schoolleiders leren onderbouwde keuzes te maken in de wijze waarop Snappet wordt ingezet, op basis van hun visie en doelen op het gebied van gepersonaliseerd leren, en daarnaast deze keuzes te leren implementeren in hun lespraktijk.

Op veel basisscholen in Nederland wordt gebruikgemaakt van het digitale adaptieve leermiddel Snappet. Snappet biedt leerlingen directe feedback op hun verwerkingsopdrachten en biedt veel mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren: leerlingen kunnen via adaptieve verwerkingsopdrachten op hun eigen niveau werken en op leraardashboards worden gegevens bijgehouden over de voortgang van leerlingen. Dit kan de leraar gebruiken om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van individuele leerlingen. Ook kunnen leerlingen door middel van de leerdoelenoverzichten in Snappet inzicht krijgen in hun eigen leerproces, wat kan bijdragen aan meer zelfregie in het leren.

Uit de praktijk van scholen die met Snappet werken, blijkt echter dat deze mogelijkheden niet altijd worden benut, omdat leraren zich niet bewust zijn van de mogelijkheden of niet weten hoe zij deze in hun dagelijkse lespraktijk kunnen integreren. Daarnaast is een valkuil bij het gebruik van een digitale leeromgeving als Snappet dat leraren de regie te veel afdragen en zo zelf geen keuzes meer maken in het onderwijsaanbod. Ook bestaat het risico dat leraren de beperkingen van Snappet niet inzien en verwachten dat Snappet ook aandacht besteedt aan leerdoelen waar het niet voor bedoeld of geschikt voor is. Verder blijkt dat het voor leraren en schoolleiders vaak niet expliciet duidelijk is wat zij met het gebruik van Snappet willen bereiken. De problemen met Snappet zijn kortom tweeledig: enerzijds onderbenutting van de mogelijkheden van Snappet en anderzijds het onvoldoende inzien van de beperkingen van Snappet.

In het onderzoeksproject wordt op basis van onderzoeksliteratuur en interviews met experts een professionaliseringstraject ontworpen dat zal worden uitgeprobeerd bij enkele scholen van CLC Nijmegen. De opbrengsten worden geƫvalueerd en het professionaliseringstraject wordt op basis daarvan bijgesteld. Vervolgens wordt het traject op grotere schaal uitgerold binnen het iXperium.