Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

Artificiële Intelligentie speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse economie en samenleving, dus ook in het onderwijs. Goede digitale leer- en hulpmiddelen en ict zijn een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Wat is NOLAI?

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) is een living lab waar scholen, onderzoekers en het bedrijfsleven samenkomen om gezamenlijk te werken aan digitale onderwijsinnovatie met Artificial Intelligence (AI). 

Doel van NOLAI?

Het doel van NOLAI is om samen de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren door de potentie van AI als katalysator van vernieuwing te benutten en om de samenwerking tussen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven te versterken. Gezamenlijk gaan deze partijen concepten en prototypes ontwikkelen die partners aansluitend testen en valideren in de klas. Dat is belangrijk, want slimme technologie kan waardevol zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kan in sommige gevallen ook onbedoeld leerlingen op achterstand zetten. Op deze manier wordt intelligente technologie ontwikkeld die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt. 

Wat onderzoeken?

Het wetenschappelijke programma van NOLAI werkt aan inzicht in de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van het gebruik van intelligente technologie in het onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke leerlingen meer of minder baat hebben bij adaptieve oefenprogramma’s, hoe leraren gebruikmaken van informatie in dashboards, hoe data van leerlingen op een veilige manier gedeeld kunnen worden en welke data van leerlingen gebruikt mogen worden. Uitgangspunt is dat AI een hulpmiddel kan zijn voor leraren en leerlingen, waarbij veel aandacht is voor de menselijke autonomie.

Wat gebeurt er in NOLAI?

Elk co-creatieproject start met dezelfde vraag: wat heeft het onderwijs nodig? In het NOLAI onderzoeken we aan de hand van vervolgvragen welke zaken door AI in het onderwijs kunnen worden ondersteund, ondervangen of verbeterd.
 
Voorbeeldvragen zijn:
• Kan een intelligent leermiddel ook uitgebreide feedback geven op de fouten van leerlingen?
• Kunnen schrijfopdrachten (gedeeltelijk) nagekeken worden door AI?
• Hoe kun je leerlingen beter in beeld krijgen met behulp van AI?
• Kun je gymlessen ondersteunen door de bewegingen van leerlingen te analyseren en hier feedback op te geven?

Samenwerkingspartners

NOLAI is een samenwerking van de Radboud Universiteit met de universiteiten van Utrecht en Maastricht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stichting Klasse, Quadraam, Stichting Lucas Onderwijs, OostNL en Brightlands. NOLAI staat open voor nieuwe partners en heeft de ambitie om door te groeien tot een brede, landelijk samenwerking.

Project: Groeifondsproject
Looptijd: 10 jaar
Penvoerder: Radboud Universiteit
Samenwerkingspartners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stichting Klasse, Quadraam , Stichting Lucas Onderwijs, OostNL en Brightlands