Tablio

In het Tablio-project gaat het om de vraag op welke manier mobiele apparaten (zoals tablets, laptops, chromebooks, phablets) binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs (kunnen) worden ingezet ten behoeve van het recht doen aan verschillen. In het project werken partners uit zes verschillende Europese landen samen: België, Slovenië, Turkije, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Elke partner onderschrijft de lokale, nationale en Europese noodzaak voor onderwijs dat recht kan doen aan verschillen via het gebruik van mobiele apparaten. Het project is in december 2016 van start gegaan en loopt tot mei 2019. 

Resultaten van het project

Tijdens het project zijn in de zes landen bestaande praktijkvoorbeelden van het gebruik van mobiele apparaten om recht te doen aan verschillen verzameld. Deze voorbeelden zijn beschreven en zijn te vinden op de Tablio website. Er is een conceptmap gemaakt (zie afbeelding) op basis van een literatuurstudie naar recht doen aan verschillen. Deze conceptmap kan door leraren gebruikt worden als hulpmiddel bij het ontwerpen van hun eigen onderwijs

Er zijn in de zes landen nieuwe praktijkvoorbeelden ontwikkeld en uitgeprobeerd door iXperium designteams. Ook deze praktijkvoorbeelden zijn beschreven en worden via de website van Tablio gedeeld.

Er zijn gratis trainingen (bootcamps) ontwikkeld en uitgevoerd waarbij leraren kennis hebben kunnen maken met de resultaten van Tablio en zelf aan de slag gingen met het model en de resultaten ervan. In Nederland zijn deze trainingen ontwikkeld en uitgevoerd door het iXperium/CoE. De deelnemers ontvingen na afloop niet alleen een certificaat op papier maar ook digitale badges voor de verschillende onderdelen van de training.

Wie doet er mee?

Het iXperium/CoE werkt in het Tablio-project samen met de volgende partners:

  • Hogeschool PXL, België (penvoerder)
  • Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij, Slovenië
  • Istanbul University, Turkije
  • Tell Consult, Nederland
  • North-West Regional College, Noord-Ierland
  • CESIE, Italië

Meer weten?

De deelresultaten zijn te vinden op de site van Tablio. Hier zal media mei/juni 2019 ook de uitgebreide eindrapportage van het project verschijnen.

Vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is Pierre Gorissen aanspreekpunt voor het project.