VR body lab

Een Virtual reality spelomgeving Omgeving biedt nieuwe mogelijkheden om psychomotorische therapie (PMT) toe te passen. We onderzoeken of we de kernelementen van PMT kunnen toepassen in een virtuele game.

In het onderzoek bepalen we wat de noodzakelijke voorwaarden en werkprocessen zijn die de therapeut nodig heeft en welke gereedschappen nodig zijn om de therapie succesvol te laten zijn. De resultaten moet het voor PMT therapeuten mogelijk maken de kansen die virtual reality biedt als omgeving voor therapie te identificeren.

In het spel wat we ontwikkelen kunnen meerdere spelers tegelijk in de virtuele omgeving spelen. Ze hebben een zogenaamde volledige avatars (je virtuele persoon) waarvan je ook niet-verbale communicatie kunt lezen. De therapeut staat dus in dezelfde vr-omgeving als de client zodat hij hem of haar daar kan begeleiden en interventies kan plegen. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om de mogelijkheid om virtual reality in groepstherapie toe te passen. Dat is bijvoorbeeld wenselijk in situaties waar je normaal geen groepstherapie kunt toepassen vanwege agressie of problemen rond veiligheid of logistiek.

www.improvive.com

We ontwikkelen deze virtuele spelomgeving met het bedrijf improvive. Zij realiseren projecten rond innovatie, communicatie en educatie. Dat doen ze via interactieve media zoals virtual reality, games en apps. Daarnaast is de HAN-opleiding Vaktherapie uiteraard nauw betrokken. De verschillenden differentiaties van deze opleiding van de HAN onderzoekt samen met iXperium Health continu de mogelijkheden en kansen van technologie voor vaktherapie en voor het onderwijs in de opleiding zelf.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Dutch Game Association Gaming Fieldlab. Het DGA Gaming Fieldlab is een samenwerking van Dutch Games Association, Open Universiteit en de RAGE Foundation, en wordt gesteund door CLICKNL.