VR body lab

Een Virtual Reality-spelomgeving biedt nieuwe mogelijkheden om psychomotorische therapie (PMT) toe te passen. We onderzoeken of we de kernelementen van PMT kunnen toepassen in een virtuele spelomgeving.

In het onderzoek bepalen we wat de noodzakelijke voorwaarden en werkprocessen zijn die de therapeut nodig heeft en welke gereedschappen nodig zijn om de therapie succesvol te laten zijn. De resultaten moet het voor PMT-therapeuten mogelijk maken de kansen die VR biedt als omgeving voor therapie te identificeren.

In het spel dat we ontwikkelen, kunnen meerdere spelers tegelijk in de virtuele omgeving spelen. Ze hebben een zogenaamde volledige avatar (virtuele persona) waarvan ook de niet-verbale communicatie afgelezen kan worden. De therapeut is dus in dezelfde VR-omgeving aanwezig als de cliƫnten zodat hij of zij hen daar kan begeleiden en interventies kan plegen. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om VR in groepstherapie toe te passen. Dat is bijvoorbeeld wenselijk in situaties waar je normaal geen groepstherapie kunt toepassen, vanwege agressie of problemen rond veiligheid of logistiek.

www.improvive.com

We ontwikkelen deze virtuele spelomgeving met het bedrijf Improvive. Dit bedrijf realiseert projecten rond innovatie, communicatie en educatie met behulp van interactieve media zoals VR, games en apps. Daarnaast is de HAN-opleiding Vaktherapie nauw betrokken bij dit project. De verschillenden differentiaties van deze opleiding onderzoeken samen met iXperium Health continu de mogelijkheden en kansen van technologie voor vaktherapie en voor het onderwijs in de opleiding zelf.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Dutch Game Association Gaming Fieldlab. Het DGA Gaming Fieldlab is een samenwerking van Dutch Games Association, Open Universiteit en de RAGE Foundation en wordt gesteund door CLICKNL.