Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding – Dana Uerz

Dana Uerz promoveert bij het iXperium Centre of Expertise met haar promotietraject: Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding.

Lerarenopleiders spelen een belangrijke rol in het opleiden van leraren die kunnen leren en lesgeven met ict. Maar wat vraagt dat eigenlijk van de lerarenopleider zelf? Welke competenties hebben zij nodig om zelf les te geven met ict, te fungeren als rolmodel voor hun studenten en studenten op te leiden tot ict-geletterde leraren? En hoe kunnen zij daarin worden ondersteund? In het promotieonderzoek ‘Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding’ gaat Dana Uerz expliciet in op de competenties en professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders om leren en lesgeven in de lerarenopleiding vorm te kunnen geven. Het doel van het onderzoek is om de huidige en benodigde ict-gerelateerde competenties van lerarenopleiders in beeld te krijgen, zodat de professionalisering van opleiders daarop kan worden afgestemd.

Promotor: Professor dr. Monique Volman, Hoogleraar bij Universiteit van Amsterdam. Dagelijkse begeleider en copromotor: dr. Marijke Kral.

In de eerste fase van het onderzoek is aan de hand van (inter)nationale literatuur een overzicht gemaakt van de belangrijkste competenties voor lerarenopleiders:

Uerz, D., Volman, M., & Kral, M. (2018). Teacher educators’ competences in fostering student teachers’ proficiency in teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature. Teaching and Teacher Education, 70, 12-23.

Meer weten?

Neem contact op met Dana Uerz, senior onderzoeker bij het iXperium Centre of Expertise: dana.uerz@han.nl