Actantnetwerk – werkvorm mbo – organiseren van gepersonaliseerd leren met ict

Werkvorm om de huidige en beoogde schoolorganisatie in het mbo in kaart te brengen door middel van een actantnetwerk.

iXperium ontwikkelde het actantnetwerk, een werkvorm waarmee je de huidige en beoogde schoolorganisatie ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict in kaart brengt. Tijdens deze werkvorm bespreekt het team waar het zich positioneert op de dimensies van gepersonaliseerd leren (mate van differentiatie en regie) en de invulling van de actoren en factoren die hierbij een rol spelen. Zowel de huidige situatie als de gewenste situatie kun je met het actantnetwerk in beeld brengen. Hierdoor kan je als schoolteam het gesprek voeren over de ambitie die je hebt ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict en wat ervoor nodig is om deze in de praktijk te realiseren.