Artifcial Intelligence in Education: Implications for Policymakers, Researchers, and Practitioners

De technologie achter kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel, ook binnen het onderwijs. Er vindt veel onderzoek plaats naar de gevolgen ervan voor leren en lesgeven. AI biedt kansen voor het onderwijs, maar het is duidelijk dat het zondermeer vervangen van menselijke betrokkenheid door AI, niet verstandig is. In plaats daarvan is het verstandig om de sterke punten van zowel mensen als AI te combineren om tot effectievere oplossingen te komen. Het belang van “humans in the loop” is daarbij een centraal uitgangspunt van AI in het onderwijs. 

Dit artikel levert een bijdrage aan het onderzoek naar de impact van AI op het onderwijs vanuit het perspectief van onderzoekers en praktijkmensen. De auteurs hebben een Delphi-studie uitgevoerd onder internationale professionals, gevolgd door een panelduscussie van internationale onderzoekers.

De drie belangrijkste trends en uitdagingen die daarbij naar voren kwamen zijn (1) privacy en ethisch gebruik van AI; (2) het belang van betrouwbare algoritmen; en (3) gelijkheid en eerlijkheid.

Op basis van deze bevindingen schetst het paper beleidsaanbevelingen voor AI in het onderwijs en stelt het een onderzoeksagenda voor het beantwoorden van de geïdentificeerde onderzoeksvragen.