Competenties leidinggeven aan onderwijs en ict

Schoolleiders moeten leidinggeven aan het proces van ict-integratie en in staat zijn een onderwijscontext te creëren waarin leraren het leren en lesgeven met ict kunnen verwezenlijken. In dit document worden competenties om leiding te geven aan onderwijs en ict beschreven. De competenties zijn ontwikkeld in een samenwerking tussen het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm (VSAT). De competenties zijn mede gebaseerd op de eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict voor startbekwame leraren van het iXperium/CoE.