Competentieset spelend leren en ontdekken met digitale middelen en stimuleren van ict-geletterdheid in de kinderopvang

In 2020 zijn KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk), HAN (opleidingen Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) en Pedagogiek) en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict een samenwerkingsverband aange­gaan vanuit de ambitie om de (aankomend) pedagogisch medewerkers en docenten Pedagogisch Werk te bekwamen in het gebruik van ict in hun vak. De partners streven ernaar om pionier te zijn in de ontwikkelingen in de kinderopvang met inzet en het gebruik van ict, waarbij onderwijs, onder­zoek en werkveld samenwerken. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het creëren van een ict-ondersteunde speel- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar, mede in het kader van het bevorderen van inclusie en het verminderen van kansenongelijkheid.

In het kader van deze samenwerking is een com­petentieset voor spelend leren en ontdekken met digitale middelen voor medewerkers in de kinderopvang ontwik­keld. Deze competentieset is gebaseerd op en een aanvul­ling op competentiesets voor leren en lesgeven met ict die zijn ontwikkeld voor het onderwijs.

De competentieset heeft betrekking op medewerkers in de kinderopvang in uitvoerende en aansturende rollen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, loca­tie- en clustermanagers) en op alle typen kinderopvang (kinderdagopvang, VVE, buitenschoolse opvang).

De competentieset is opgesteld voor en binnen de context van het samenwerkingsverband tussen KION, ROC Nijmegen, het iXperium en de HAN, maar ook nuttig en bruikbaar voor andere instellingen en organisaties op het gebied van de kinderopvang.