De lerarenopleider als rolmodel voor leren en lesgeven met ict: Nog een weg te gaan

In dit artikel presenteren we de uitkomsten van een onderzoek onder lerarenopleiders van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en beantwoorden we de vraag in hoeverre lerarenopleiders van de HAN in staat zijn om ict in te zetten voor leren en lesgeven en welke factoren hierop van invloed zijn. Op dit moment blijken de lerarenopleiders nog nauwelijks een rolmodel voor hun studenten als het gaat om lesgeven met ict. Maar weinig opleiders zetten ict structureel in in het eigen onderwijs of besteden aandacht aan leren en lesgeven met ict in hun curriculum. Vooral de ict-geletterdheid en didactische ict-vaardigheden lijken daarvoor nog tekort te schieten. De onderzoeksresultaten bieden concrete handreikingen voor het professionaliseringsaanbod voor lerarenopleiders.