Development and validation of a test for measuring primary school students’ effective use of ICT: The ECC-ICT test

Dit artikel, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Computer Assisted Learning, beschrijft de ontwikkeling en validatie van een monitorinstrument voor digitale geletterdheid. Het instrument is ontwikkeld binnen de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict po en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het NRO.

Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te vinden op de vraag of de ECC-ICT-test (deĀ Effective, Collaborative, and Creative use of ICT test) een betrouwbaar instrument is voor de beoordeling van het effectieve, samenwerkende en creatieve gebruik van ict door leerlingen in het primair onderwijs. De analyse heeft aangetoond dat de ECC-ICT-test inderdaad een betrouwbaar instrument is dat door leraren in het primair onderwijs gebruikt kan worden om de digitale geletterdheid van hun leerlingen te beoordelen.