DigComp 2.2

De 2.2-update van het digitale competentieraamwerk voor burgers (DigComp) is vertaald naar het Nederlands. De originele versie van DigComp 2.2 is in het Engels verschenen als DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes.

In deze publicatie zijn competenties voor burgers opgedeeld in vijf competentiegebieden:

  1. Informatie- en datageletterdheid
  2. Communicatie en samenwerking
  3. Digitale contentcreatie
  4. Veiligheid
  5. Problemen oplossen

Elk competentiegebied wordt beschreven aan de hand van acht beheersingsniveaus. Er worden ook voorbeelden van kennis, vaardigheden en attitudes gegeven, en gebruikersscenario’s geven aan hoe een competentie er in de praktijk uit kan zien.