Dimensies van gepersonaliseerd leren: De eerste bouwsteen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren

Onderwijs dat recht doet aan verschillen vraagt om een goede diagnose van de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en afstemming van didactiek, pedagogiek, curriculum en de leeromgeving. De inzet van technologie is onmisbaar voor het realiseren van gepersonaliseerd leren. Er is echter nog schaars bewijs voor de opbrengst van ict-gebruik voor gepersonaliseerd leren. Eén van de oorzaken is dat ict onvoldoende is ingebed in het onderwijsconcept van de school. Het realiseren van gepersonaliseerd leren met ict vraagt juist om een nieuwe werkwijze en om alignment tussen het onderwijsconcept, de uitwerking daarvan in de klas (microniveau) en de organisatie van dat onderwijs in de school (meso-niveau). In deze publicatie wordt het begrip ‘personaliseren van leren’ en de invulling hiervan nader beschreven.