Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict bij vierdejaars Pabo- en ILS-studenten: Proefassessments bij Pabo- en ILS-studenten eind 2017/2018 en begin 2018/2019

Eind schooljaar 2018/19 dienen alle PABO- en ILS-studenten die afstuderen aantoonbaar te zijn gekwalificeerd in leren en lesgeven met ict. De facultaire werkgroep Lerarenopleiding voor de 21ste eeuw, samengesteld uit opleiders van de PABO, het ILS en onderzoekers en lectoren van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict, monitort de voortgang van de implementatie en rapporteert hierover jaarlijks met een bijbehorend beleidsadvies. De monitoring vindt plaats via analyse van de studiegidsen en gesprekken met alle opleidingen om te achterhalen op welke wijze het implementatieproces verloopt, waar de opleidingen tevreden over zijn, waar zorgen over zijn en welke vragen er leven.