Eindrapportage Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

De ‘Eindrapportage Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO’ beschrijft de opbrengsten van vier jaar onderzoekend ontwerpen in het primair onderwijs.

Deze publicatie is de laatste in de rij van rapportages over de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs. In deze eindrapportage beantwoorden we de onderzoeksvragen en beschrijven we hoe de scholen die deelnamen aan de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict hebben vormgegeven, hoe zij ict hierbij inzetten en op welke wijze zij hun schoolorganisatie hierop hebben afgestemd.

Het onderzoek heeft ertoe geleid dat er binnen de scholen van de onderzoekswerkplaats een duurzame ontwikkeling op gang is gebracht om het onderwijs meer evidence-informed en gepersonaliseerd vorm te geven met behulp van ict. Hoewel de onderwijsvernieuwing nog niet klaar is en blijvende aandacht, doorontwikkeling en organisatieverandering vraagt, hebben scholen deze andere manier van onderwijs ontwikkelen omarmd en willen ze doorgaan op de ingezette weg. De aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten luiden dan ook om onderzoek te doen naar de verbetering van de methodiek voor evidence-informed onderzoekend ontwerpen en naar de ondersteuning van zelfregie met behulp van ict. Bovendien is het advies om de effecten van de interventies op leerlingen over langere termijn te meten.