Gedragsindicatoren Leren en lesgeven met ict voor docenten in het mbo

In deze brochure zijn de competenties Leren en lesgeven met ict voor (startbekwame) docenten in het mbo in gedragsindicatoren vastgelegd. Deze competenties en gedragsindicatoren zijn gebaseerd op de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict en de bijbehorende gedragsindicatoren van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict die worden gehanteerd in de lerarenopleidingen van de HAN. In samenwerking tussen vertegenwoordigers van het iXperium, de lerarenopleidingen van de HAN en het mbo zijn de gedragsindicatoren specifiek gemaakt voor de mbo-context. In deze brochure worden de competenties uitgewerkt in inhoud (kennis en vaardigheden) en bijbehorende gedragsindicatoren.