Gepersonaliseerd leren met ict bij Dynamiek Scholengroep

Inventarisatie van de visie en competenties van schoolleiders

In de scholen van Dynamiek Scholengroep is er veel aandacht voor de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met ict. Door middel van een innovatievraag bij de PO-raad wil de scholengroep het gebruik van adaptieve digitale leermiddelen (in het bijzonder Snappet) op een hoger plan tillen, door een brug te slaan tussen beleid, visie en het gebruik van deze adaptieve leermiddelen. 

De professionalisering van schoolleiders maakt onderdeel uit van het innovatietraject. Om de professionalisering zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van de schoolleiders wil Dynamiek Scholengroep inzicht krijgen in de visie, competenties en ondersteuningsbehoeften van hun schoolleiders op het gebied van leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict. Om hier een beeld van te krijgen is een inventarisatieonderzoek uitgevoerd door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict, bestaande uit een vragenlijst en interviews onder schoolleiders.

In dit rapport doen we verslag van de resultaten van dit inventarisatieonderzoek en geven we op basis hiervan aanbevelingen voor verdere professionalisering van de schoolleiders.